Muutoksia sähköpostien hintoihin ja päivittyvät toimitusehdot

Päivitämme asiakkailta saamamme palautteen perusteella WP-palvelun ehtoja ja käytäntöjä, jotta ne palvelisivat käyttäjiämme aiempaa paremmin. Päivitys selkeyttää aiempia toimitusehtoja, ja samalla täsmennämme tietoja siitä, miten Seravo kerää ja käsittelee asiakkaidensa tietoja ja dataa.

Alta löydät tarkempia tietoja sähköpostipalveluiden hinnastonmuutoksesta sekä yksityiskohtaiset tiedot siitä, miltä osin Seravon WP-palvelun toimitusehdot muuttuvat.

Nykyiset toimitusehdot voit lukea sivuiltamme osoitteesta seravo.com/fi/toimitusehdot-2018 ja uusiin toimitusehtoihin pääset tutustumaan osoitteessa seravo.com/fi/toimitusehdot .

Seravon sähköpostipalveluiden hinnat muuttuvat

Palveluntoimittajamme hinnastomuutosten johdosta päivityksiä on luvassa myös Seravon hinnastoon WP-palvelun ohessa tarjoamiemme sähköpostipalveluiden osalta.

Päivitämme sähköpostipalveluiden hintoja tämänhetkisten toimitusehtojemme mukaisesti, ja hinnastomuutos astuu voimaan 1.1.2024. Jos päätät jatkaa Seravon tarjoamien Perussähköposti- tai Premium-sähköpostipalveluiden käyttöä (Gandi WebMail), palvelun hinta nousee 1.1.2024.

Hinnastomuutos koskee seuraavia palveluita (kaikki hinnat ALV 0 %):

  • Perussähköposti (10 GB) 1.1.2024 alkaen 42 €/vuosi
    • Perussähköposti (3 GB) ennen 20 €/vuosi
  • Premium-sähköpostilaatikko (50 GB) 1.1.2024 alkaen 66 €/vuosi
    • Premium-sähköpostilaatikko (50 GB) ennen 40 €/vuosi

Aika ottaa käyttöön Google Workspace tai Microsoft 365?

Suosittelemme tällä hetkellä Seravon Premium- ja perussähköpostilaatikoita käyttäville asiakkaille Domainkeskuksen tarjoamia lisenssejä Google Workspace tai Microsoft 365 -palveluiden käyttöön. Siirtyminen on kannattavaa, sillä molemmissa palveluissa ominaisuudet ovat paljon laajemmat kuin Seravon tähän asti tarjoamissa sähköpostipalveluissa. Tarvittaessa Domainkeskus auttaa ja neuvoo uuteen sähköpostipalveluun siirtymisessä.

Voit tutustua Microsoft 365 ja Google Workspace -lisensseihin Domainkeskuksen sivuilla. Suosittelemme Domainkeskuksen tarjoamia lisenssejä erityisesti asiakkaille, joilla on käytössään useampi sähköpostilaatikko.

Muutoksia tulossa Premium- ja Perussähköpostilaatikoihin

Seravo selvittää parhaillaan uuden palveluntarjoajan kanssa korvaavan ratkaisun käyttöönottoa niiden asiakkaiden osalta, jotka eivät halua siirtyä käyttämään Workspace- tai 365-lisenssejä. Uudessa ratkaisussa kiinnitämme huomiota siihen, että saamme jatkossakin tarjottua luotettavat ja kustannustehokkaat sähköpostipalvelut asiakkaillemme.

Kysyttävää?

Pahoittelemme hinnastomuutoksesta asiakkaillemme koituvaa vaivaa. Jos ehtojen tai hinnaston muutoksista ilmenee kysyttävää, voit aina ottaa yhteyttä maksuttomaan asiakaspalveluumme (help@seravo.com, puh. 044 777 0020).

Päivityksiä ja täsmennyksiä toimitusehtoihin

1.1.2024 asti voimassa oleviin toimitusehtoihin verrattuna uudet toimitusehdot ovat aiempaa jäsennellymmät ja täsmällisemmät. Uudet toimitusehdot astuvat voimaan kaikilla asiakkailla ja sopimuksilla vuoden vaihtuessa 1.1.2024, ellei palvelupakettia irtisanota ennen kyseistä ajankohtaa. Uudet ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Irtisanominen

Kaikilla palveluillamme on yhden kuukauden irtisanomisaika. Vuosilaskutteiset sopimukset voidaan irtisanoa kuluvan laskutuskauden loppuun. Irtisanomiseen ja muita laskutukseen liittyviä ohjeita löydät Seravon tietopankista.

Pyydämme toimittamaan irtisanomispyynnöt ja muut laskutukseen liittyvät pyynnöt kirjallisesti asiakaspalveluumme (help@seravo.com).

Toimitusehtojen muutokset

Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Toimitusehtojen kohdassa 1 on tarkennettu, kenelle palvelu on tarkoitettu ja miten toimitusehtoja sovelletaan.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Näitä ehtoja sovelletaan Seravo Oy:n (jäljempänä ”Toimittaja”) tarjoamiin WordPress-palveluihin yritysasiakkaille (jäljempänä ”Tilaaja”). Palvelua ei ole tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille. Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita.Näitä ehtoja sovelletaan Seravo Oy:n (jäljempänä “Toimittaja”) tarjoamiin WordPress-palveluihin (”Palvelu”) yritysasiakkaille (jäljempänä “Tilaaja”). Palvelua ei ole tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille. Näitä toimitusehtoja voidaan kuitenkin soveltaa Tilaajana oleviin luonnollisiin henkilöihin, jotka tilaavat Palvelua elinkeinotoimintaansa varten. Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita.

Sopimuksen siirtäminen

Uusien toimitusehtojen kohdassa 2 huomioidaan, milloin sopimus voidaan siirtää toisen asiakkaan nimiin. Jos sopimus halutaan siirtää toiselle, tulee asiasta olla yhteydessä sähköpostilla asiaskaspalveluumme (help@seravo.com), jotta voimme pyytää tarvittavat tiedot kaikilta osapuolilta ja käsitellä sopimuksen siirron.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palvelun toimitus ja oikeudet muutoksiin

Kohdassa 3 kertaluontoisella palvelulla viitataan mm. erikseen laskutettaviin asiantuntijatöihin, jatkuvaluontoisella palvelulla taas WP-palvelun palvelupaketteihin. Luvussa annetaan myös esimerkki, miten WP-palvelun tekniset tiedot voivat muuttua.

Uudet toimitusehdot määrittelevät myös aiempaa tarkemmin, milloin palvelun toimitus katsotaan tapahtuneeksi. Samalla määritellään, missä ajassa toimitetusta palvelusta tulee tarvittaessa reklamoida. Palvelun virheet on puolestaan määritelty toimitusehtojen kohdassa 8.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Kertaluontoinen palvelu on toimitettu tai jatkuvaluontoisen palvelun toimitus on alkanut, kun toimittaja niin ilmoittaa ja tilaajalla on mahdollisuus tarkistaa palvelun sisältö.Kertaluontoinen Palvelu on toimitettu tai jatkuvaluontoisen Palvelun toimitus on alkanut, kun Toimittaja niin ilmoittaa.
Toimittajalla on oikeus tehdä palveluun teknisiä ja muita muutoksia, mikäli palvelun sisältö ei olennaisesti muutu.Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun teknisiä ja muita muutoksia verrattuna esimerkiksi tilausvahvistukseen, mikäli Palvelun sisältö ei olennaisesti muutu.
Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi kun tilaaja niin ilmoittaa, tai kun tilaaja maksaa palvelusta. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi myös jos tilaaja ei ole kahden viikon kuluessa ilmoittanut mitään eikä esittänyt reklamaatiota.Tilaajan tulee toimittaa Palvelun toimittamista varten Toimittajalle riittävät ja oikeat tekniset ja muut tiedot. Tilaajan on tarkastettava Palvelu ja siihen kuuluvat suoritukset välittömästi toimituksen tapahduttua. Palvelun toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun Tilaaja niin ilmoittaa, tai kun Tilaaja maksaa Palvelusta. Palvelun toimitus katsotaan lisäksi hyväksytyksi eikä Tilaajalla ole oikeutta esittää Toimittajalle vaatimuksia Palvelun virheen perusteella, jos Tilaaja ei ole 14 päivän kuluessa toteutuneesta toimitusajankohdasta reklamoinut Toimittajalle kirjallisesti havaitsemastaan virheestä. Vaikka Tilaaja olisi reklamoinut virheestä, Palvelu katsotaan kuitenkin hyväksytyksi, jos Palvelussa ei ole virhettä.

Asiakkaan yhteystiedot, tietojen laillisuus

Uusien toimitusehtojen kohdassa 5 kerrotaan asiakkaan yhteystietojen osalta, miten muuttuneista yhteystiedoista tulee ilmoittaa Seravolle. Kohdassa 5 on myös parannettu kappaletta, joka käsittelee WP-palveluun ladattujen tietojen laillisuutta.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Tilaaja on velvollinen perehtymään toimittajan tiedotteisiin, jotka on toimitettu tilaajalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan toimittajalle muuttuneista yhteystiedoista.Tilaaja on velvollinen perehtymään Toimittajan tiedotteisiin, jotka on toimitettu Tilaajalle tämän ilmoittamaan yhteystietoon. Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan Toimittajalle muuttuneista yhteystiedoista sähköpostitse osoitteeseen help@seravo.com.
Tilaaja vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä toimittajan palveluun, jotta sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.Tilaaja vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä Toimittajan Palveluun sekä em. sisällön oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Tilaaja vastaa myös siitä, että Toimittajan Palveluun tallennettu tai muutoin tuotu sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.

Tietoturva ja tietosuoja

Kohta 6 käsittelee palvelun tietoturvaa ja tietosuojaa. Uusissa toimitusehdoissa on määritelty, mistä tietosuojaliite löytyy. Sivustojen toimivuudelle ja latautumiselle palvelimelta viitataan nyt oikealla termillä eli ”saatavuus”, ei ”käytettävyys”.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Toimittajan tarjoamaa palvelua voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaan liittyvät asiat on kuvattu tämän sopimuksen tietosuojaliitteessä.Toimittajan tarjoamaa Palvelua voi käyttää henkilötietojen käsittelyyn ja säilyttämiseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietosuojaan liittyvät asiat on kuvattu tämän sopimuksen tietosuojaliitteessä, jonka ajantasainen versio on saatavilla osoitteesta https://seravo.com/fi/tietosuojaliite .
…kyky taata tietojenkäsittelyjärjestelmien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;kyky taata tietojenkäsittelyjärjestelmien palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, saatavuus ja vikasietoisuus;

Palvelun saatavuus ja saatavuustakuu

Kohta 7 käsittelee sivuston saatavuuden SLA:ta eli saatavuustakuuta, jota on tarkasteltu Seravon WP-palvelussa aina kuukausitasolla. Tämä on nyt selkeästi mainittu myös uusissa toimitsehdoissamme. WP-palvelun tilaa, häiriöilmoituksia ja saatavuutta voi tarkastella erillisellä statussivulla, osoitteessa status.seravo.com.

Toimitusehtojen päivityksessä täsmennetään myös saatavuustakuun eli SLA:n kestoa ja mahdollisia palvelun katkoja käsittelevää kohtaa. Vastaavasti saatavuustakuun hyvityksiä käsittelevää kohtaa on täsmennetty.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Toimittajalla on velvollisuus huolehtia, että tarjotut verkkopalvelut ovat saatavilla 99,9 prosenttisesti kaikkina aikoina. Muista palvelutasoista voidaan sopia erillisissä palvelusopimuksissa.Toimittajalla on velvollisuus huolehtia, että tarjotut verkkopalvelut ovat saatavilla 99,9 prosenttisesti kaikkina aikoina. Em. saatavuusastetta määriteltäessä seurantajaksona on pidetty kalenterikuukautta, mikä tulee huomioida saatavuusasteen toteutumista arvioitaessa. Muista palvelutasoista voidaan sopia erillisissä palvelusopimuksissa.
Saatavuustakuu koskee palvelua koko ajalta ja toimittaja vastaa siitä, että ylläpitotoimenpiteiden edellyttämät katkot pysyvät saatavuustakuun puitteissa.Saatavuustakuu koskee Palvelua koko sopimuksen kestoajalta ja Toimittaja vastaa siitä, että ylläpitotoimenpiteiden edellyttämät katkot huomioiden verkkopalvelun saatavuus pysyy em. saatavuusasteen puitteissa.
Mikäli saatavuustaso ei toteudu, hyvitetään tilaajalle 50-kertaisena katkoksen ajan maksu, mutta kuitenkin enintään yhden kuukauden osuutta palvelumaksusta vastaava summa. Alle 10 euron suuruisia hyvityksiä ei suoriteta.Mikäli saatavuustaso ei toteudu, hyvitetään tilaajalle 50-kertaisena katkoksen ajalta laskennallisesti kertyvä maksu, mutta kuitenkin enintään yhden kuukauden osuutta palvelumaksusta vastaava summa. Alle 10 euron suuruisia hyvityksiä ei suoriteta.

Virheet ja reklamaatiot

Uudet toimitusehdot ovat aiempaa jäsennellymmät, ja ehtojen 8. kohta käsittelee palvelun mahdollisia virheitä ja niistä reklamointia. Uudet toimitusehdot myös määrittelevät, missä tilanteissa kyse ei ole palvelun virheistä.

Jos palvelussa ilmenee virhe, uudet toimitusohjeet opastavat, miten toimia ja missä aikataulussa virheestä tulee ilmoittaa Seravolle. Aiemmissa toimitusehdoissa aikaikkuna on ollut kahdeksan päivää, mutta uusien toimitusehtojen myötä aika pitenee neljääntoista päivään.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen että poikkeama vaikuttaa palvelun käyttämiseen.Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sopimuksessa, tilausvahvistuksessa ja/tai palvelukuvauksessa määritellyistä ominaisuuksista, edellyttäen, että poikkeama vaikeuttaa olennaisesti Palvelun sopimuksen mukaista käyttämistä.
Virhe ei ole kyseessä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa (luettelo ei tyhjentävä):
– Palvelun puute, jonka voidaan katsoa johtuvan Tilaajan tai Tilaajan toimien johdosta Palvelua käyttäneen henkilön laiminlyönnistä tai toiminnasta,
– Palvelun puute, jonka voidaan katsoa johtuvan Tilaajan tai kolmannen vastuulla olevien laitteiden tai teknisten ympäristöjen kunnosta,
– Palvelun satunnainen ja lyhytaikainen käyttökatkos,
– Palvelun puute tai keskeytys, jonka on aiheuttanut virus tai muu Tilaajan tai kolmannen osapuolen ohjelmistoon kohdistunut ulkoinen hyökkäys.
Toimittajan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukas ja virheetön palvelu. Tilaajan tulee ilmoittaa havaitsemansa virheet kirjallisesti. … Tilaajan on ilmoitettava virheestä kirjallisesti enintään kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita, muutoin Tilaaja menettää oikeuden vahingonkorvaukseen tai sopimuksen purkuun. Vahingonkorvausta on vaadittava kirjallisesti kuukauden kuluessa virheen ilmoittamisesta.Toimittajan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman laadukas ja virheetön Palvelu. Tilaajan tulee ilmoittaa havaitsemansa virheet kirjallisesti Toimittajalle. Tilaajan tulee tehdä virheilmoitus välittömästi Palvelun virheen havaittuaan ja viimeistään 14 päivän kuluttua virheen havaitsemisesta tai siitä, kun Tilaajan olisi pitänyt havaita virhe. Muussa tapauksessa Tilaaja menettää oikeuden esittää Toimittajalle Palvelun virheeseen perustuvia vaatimuksia (esim. hinnanalennus ja/tai vahingonkorvaus).

Palvelun keskeyttäminen

Jatkossa toimitusehdot määrittelevät kohdassa 9 aiempaa tarkemmin, miten menetellään tilanteissa joissa sopimusvelvoitteita rikotaan, ja missä aikataulussa palvelun toimittaminen voidaan keskeyttää ja sopimus purkaa.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Toimittajalla on oikeus keskeyttää tai päättää palvelu jos tilaaja rikkoo sopimusehtoja. Toimittajan on kuitenkin annettava varoitus tällaisesta toimenpiteestä ennakkoon, jotta tilaaja voi halutessaan oikaista asian. Jos sopimusrikkomus on vakava, voidaan palvelu päättää viiveettä. Toimittaja voi keskeyttää tai sulkea palvelun myös tuomioistuimen tai muun viranomaisen määräyksestä.Toimittaja voi purkaa Toimittajan ja Tilaajan välisen sopimuksen kokonaan tai osittain päättymään välittömästi, mikäli Tilaaja olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä korjaa asiaa (30) päivän kuluessa Toimittajan vaatimuksesta. Toimittajalla on oikeus keskeyttää tai sulkea Palvelu välittömästi myös tuomioistuimen tai muun viranomaisen velvoittavasta määräyksestä.

Laskut ja maksaminen

Uusien toimitusehtojen 10. kohta kertoo, mistä Seravon hinnasto löytyy, ja mitä korkolakia sovelletaan, mikäli maksu viivästyy. Toimitusehdoissa eritellään nyt myös, miten hinnastomuutokset vaikuttavat uusiin tilauksiin tai sivustoihin, ja millä aikataululla ne koskevat jo olemassa olevia sivustoja tai sopimuksia.

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Yleinen hinnasto on saatavilla osoitteessa www.seravo.com.
Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain kohdan 4 a §:n mukainen (vuonna 2018 EKP:n viitekorko + 8 %).Maksuehto on 14 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain (20.8.1982/633) 4 a §:n mukainen (vuonna 2022 EKP:n viitekorko + 8 %).
Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin uusia hintoja sovelletaan kaikkiin uusien asiakkaiden tilauksiin muutoshetkestä alkaen, sekä vanhojen asiakkaiden nykyisiin sopimuksiin tai uusiin tilauksiin siirtymäkauden jälkeen, joka on vähintään 3 kuukautta. Jos palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi toimittaja muuttaa hinnastoaan vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.Toimittajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan, jolloin uusia hintoja sovelletaan kaikkiin uusien asiakkaiden tilauksiin sekä vanhojen asiakkaiden tekemiin uusiin tilauksiin muutoshetkestä alkaen. Vanhojen asiakkaiden nykyisiin sopimuksiin uutta hinnastoa sovelletaan kuitenkin vasta siirtymäkauden jälkeen, joka on vähintään 3 kuukautta. Jos Palveluun liittyvissä veroissa tai viranomaismaksuissa tapahtuu muutoksia, voi Toimittaja muuttaa hinnastoaan vastaaviksi ilman ajallisia rajoituksia.

Vahingonkorvaus, vastuut ja niiden rajoitukset

Uudet toimitusehdot sisältävät päivityksiä ja täsmennyksiä vahingonkorvausten osalta (kohta 11).

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä vahingosta, paitsi milloin vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.Osapuolella on oikeus saada korvaus sellaisista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat toisen osapuolen tuottamuksesta. Kumpikaan osapuoli ei vastaa toiselle osapuolelle aiheutuneesta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta (esim. myyntituottojen menettämisestä), paitsi milloin vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
Toimittajan maksama korvaus palvelussa olevasta virheestä rajoittuu enintään kolmen kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Toimittaja ei korvaa mitään välillisiä tai epäsuoria vahinkoja eikä tilaajan työajan tai ansion menetystä. Vastuurajoituslauseke ei kuitenkaan koske rikosoikeudellisia seuraamuksia tai hallinnollisia sakkoja.Toimittajan korvausvelvollisuus Tilaajalle aiheutuneesta välittömästä vahingosta rajoittuu enintään kolmen kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan (ilman arvonlisäveron osuutta). Vastaavaa korvausvelvollisuutta koskevaa rajoitusta sovelletaan myös silloin, kun Tilaaja olisi velvollinen korvaamaan Toimittajalle tämän sopimuksen perusteella aiheutuneen välittömän vahingon.
Toimittaja ei ole vastuussa Tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Tilaaja on käyttänyt Toimittajan toimittamaa Palvelua väärin tai että Tilaaja on tallentanut tai käyttänyt Palvelussa tallentamaansa tietoa lainsäädännön ja/tai Tilaajan ja Toimittajan välisen sopimuksen vastaisesti. Toimittaja ei vastaa myöskään vaatimuksista, jotka jokin kolmas osapuoli on esittänyt Tilaajalle em. tilanteissa.
Edellä todetusta poiketen Tilaaja on velvollinen korvaamaan kaikki sellaiset Toimittajalle aiheutuneet välittömät vahingot 10.000 euroon saakka, jotka aiheutuisivat seuraavan ja näiden toimitusehtojen kohdassa 5 todetun seuraavan ehdon rikkomisesta: ”Tilaaja vastaa kaikesta sisällöstä omilla tietokoneillaan ja sitä kautta tuodusta sisällöstä Toimittajan Palveluun sekä em. sisällön oikeellisuudesta ja laillisuudesta. Tilaaja vastaa myös siitä, että Toimittajan Palveluun tallennettu tai muutoin tuotu sisältö tai sen käyttötapa ei riko tekijänoikeuksia, tietosuojaa tai muuta tiedon käsittelyyn tai levittämiseen liittyvää lakia.” Tilaaja vastaa näissäkin tilanteissa välillisistä vahingoista rajoituksetta, jos vahinko olisi aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
Tilaajan on toimitettava hinnanalennusta tai vahingonkorvausta koskeva vaatimus Toimittajalle kirjallisesti viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun virhe, viivästys tai vahinko on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Muussa tapauksessa Tilaaja menettää oikeuden vedota ko. virheeseen, viivästykseen tai vahinkoon.

Ylivoimainen este

Nk. force majeure -tilanteiden ehdot koskevat uusissa toimitusehdoissa myös palvelumme alihankkijoita (kohta 12).

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure), kuten lakko tai työtaistelu, poikkeustila, sota, laaja häiriö tietoliikenne- tai sähköverkossa, luonnonmullistus, terrori-isku, viranomaisen pakkotoimi, muu oikeustoimi tai muut poikkeukselliset tilanteet.Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sen täyttäminen estyy tai kohtuuttomasti hankaloituu ylivoimaisen esteen vuoksi (force majeure eli esim. lakko tai työtaistelu, poikkeustila, sota, laaja häiriö tietoliikenne- tai sähköverkossa, luonnonmullistus, terrori-isku, viranomaisen pakkotoimi, muu oikeustoimi tai muut poikkeukselliset tilanteet). Edellä todettu pätee myös, mikäli ylivoimainen este kohdistuu Toimittajan alihankkijaan.

Salassapito ja luottamuksellisuus

Uusien toimitusehtojen kohdassa 13 määritellään salassapitoon ja tietojen luottamuksellisuuteen liittyviä asioita.

Vanhoissa toimitusehdoissa salassapidon osalta oli säädetty:

”Toimittaja vastaa siitä, että koko sen henkilöstö on sitoutunut salassapitoon. Tilaajan palveluun tallettamia tietoja ei lueta eikä käsitellä lainkaan muuten kuin mitä on palvelun toimittamisen kannalta välttämätöntä.”

Uusissa toimitusehdoissa salassapitoa koskeva kappale on laajempi:

”Kumpikin tämän sopimuksen osapuoli sitoutuu olemaan luovuttamatta kolmannelle osapuolelle luottamuksellista tietoa, jonka osapuoli on saanut tai saa toiselta osapuolelta. Luottamuksellisilla tiedoilla tarkoitetaan sopimuksen sisällön lisäksi myös muuta osapuoleen tai sen liiketoimintaan liittyvää luottamukselliseksi merkittyä tai sellaista tietoa, joka osapuolen olisi tullut ymmärtää luottamukselliseksi. Salassapitovelvollisuus ei koske aineistoa ja tietoa:

  • a) joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista;
  • b) jonka vastaanottava osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta;
  • c) joka oli vastaanottavan osapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista luovuttavalta osapuolelta; tai
  • d) jonka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta osapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa.

Toimittajalla on oikeus käyttää Tilaajan nimeä Toimittajan julkisena referenssinä, mikäli Tilaaja on antanut tästä etukäteisen Toimittajalle annetun kirjallisen suostumuksen. Oikeus käyttää Tilaajan nimeä referenssinä tarkoittaa, että Toimittajalla on oikeus ilmoittaa esimerkiksi nettisivuillaan tuottaneensa Palvelua Tilaajalle.”

Laki ja erimielisyydet

Toimitusehtojen viimeistä kohtaa (14) on puolestaan uusittu seuraavasti:

Vanhat toimitusehdotUudet toimitusehdot
Tilaajan ja toimittajan välisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälisyksityisoikeudellista lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Mahdolliset riidat tilaajan ja toimittajan välillä saatetaan ratkaistavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
Tilaajan ja Toimittajan välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Mahdolliset sopimuksesta aiheutuvat riidat Tilaajan ja Toimittajan välillä saatetaan ratkaistavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Tietosuojaliite

Tietosuojaliite on nyt erillinen dokumenttinsa, johon voi tutustua osoitteessa seravo.com/fi/tietosuojaliite/ . Uusi tietosuojaliite korvaa aiemmin käytössä olleen Tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimusliitteen, joka on aiemmin sijainnut toimitusehtojemme loppuosassa.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on myös erillinen dokumenttinsa, joka on luettavissa osoitteessa seravo.com/fi/tietosuojaseloste/ . Tietosuojaseloste korvaa aiemmin käytössä olleen henkilötietolain mukaisen rekisteriselosteen.

En hyväksy uusia ehtoja – mitä teen?

Ota yhteys asiakaspalveluumme sähköpostitse, help@seravo.com. Uudet toimitusehdot astuvat voimaan kaikilla sopimuksilla (niin uusilla kuin vanhoilla) 1.1.2024, ja jatkamalla palvelun käyttöä tai tekemällä tilauksen hyväksyt uudet ehdot.

Jos et hyväksy muutoksia ehtoihin, tulee palvelu irtisanoa ennen kyseistä ajankohtaa. Toimitusehtojen mukaisesti irtisanominen käsitellään kirjallisesti – vapaamuotoinen sähköpostiviesti asiakaspalveluumme riittää (help@seravo.com). Huomioithan, että WP-palvelulla on kuukauden irtisanomisaika. Tarkempia tietoja palvelun irtisanomisesta voit lukea myös Seravon tietopankista.