WP Enterprise

WP Enterprise sopii tuotantokäyttöön bisneskriittisille sivustoille ja erityisen laajoille verkkopalveluille, joiden ylläpito tarvitsee erityistä huomiota tai räätälöityjä resursseja. Soveltuu raskaaseen käyttöön erityisesti vilkkaille, suuriliikenteisille sivustoille tai verkkokaupoille, joilla on paljon liikennettä tai suuri tietokanta. Palvelupaketin sisältöä voidaan muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Oikea valinta silloin, kun sivuston levytila tai liikennemäärät ylittävät muiden palvelupakettien rajat. WP Enterprise -palvelupaketilla voidaan myös ylläpitää yli 10 sivuston WordPress multisiteja.

WP Enterprise -palvelupakettia ei ole tarkoitettu niille sivustoille, jotka vaativat toimiakseen kokonaan omaa ja erillistä eli dedikoitua palvelinratkaisua.

Toisiinsa liittymättömiä sivustoja ei ole suositeltavaa ylläpitää WordPress-multisitessa.

WP Enterprise -palvelupaketti ei sovellu sivustoille, jotka suorittavat tarpeettoman raskaita tietokantakyselyitä, tai joiden toimivuudessa on kooditasolla muuta vastaavaa ongelmaa. Sivusto tulisi tällöin palvelupaketin päivittämisen sijaan optimoida ja pullonkaulat sen toiminnassa selvittää. Tarvittaessa Seravolta voi tilata sivuston optimointia asiantuntijatyönä.

Seravon WP-palvelussa ei ole saatavilla kiinteitä IP-osoitteita. Jos sivusto edellyttää omia määrityksiä edustapalvelimiin, omia VPN-ratkaisuja, räätälöidä SSH-yhteyksiä, tai levytilaa tai keskusmuistia tarvitaan suuria määriä verkkopalvelun toimintaan, oikea ratkaisu voi tällöin olla Seravon WP-palvelun sijaan oma virtuaalipalvelin. Seravo ei tarjoa virtuaalipalvelimia tai dedikoitua palvelintilaa, mutta voimme tarvittaessa antaa suosituksia tällaisen hosting-ratkaisun hankkimiseksi.

Palvelun sisältö

WP Enterprise -palvelupakettiin kuuluu yksi tuotantokäyttöön tarkoitettu sivustoympäristö yhdellä tietokannalla ja yhdellä WordPress-asennuksella. Palvelupakettiin on sallittua asentaa verkkokauppalisäosa, kuten esimerkiksi WooCommerce.

WP Enterprise -palvelupaketeilla WordPress-asennus voidaan myös muuntaa multisiteä tukevaksi WordPress network-asennukseksi. Multisitessä sallittujen sivustojen määrä määritellään asiakaskohtaisesti.

Palvelun hintaan sisältyy myös tehokas välimuistitus (HTTP-välimuisti ja Redis-objektivälimuisti). Sivuston saatavuuden SLA kuukausitasolla on 99,9 %. Palvelimien ajantasainen tilanne päivitetään status.seravo.com-sivustolle.

Palvelupakettiin kuuluu myös yhden domainin (sivuston päädomainin) mahdollinen rekisteröinti ja ylläpito, sen automaattinen uusinta, HTTPS-sertifikaatti ja nimipalvelut (DNS). HTTPS on käytössä oletuksena, ja Let’s Encrypt -sertifikaatti aktivoituu, kun verkkoliikenne on ohjattu nimipalvelutasolla Seravon palvelimelle. Palvelupaketin hinta on sama, vaikka sivuston päädomain ylläpidettäisiin muualla. Palvelupakettiin voidaan nimipalvelu- eli DNS-tasolla ohjata useampi domain lisämaksusta. Lisämaksu peritään, vaikka lisädomainia ei siirrettäisi Seravon ylläpidettäväksi.

Palvelun hintaan ei sisälly sisällönjakeluverkkoa eli CDN-ratkaisua. Seravon ympäristö on lähtökohtaisesti tehokas ja erityisesti optimoitu WordPressille, eikä erillisiä välimuisti- tai optimointilisäosia tarvita. Useimmiten sivuston toiminta nopeutuu siirtämällä se Seravon WP-palvelun ylläpidettäväksi.

Ennen julkaisua sivusto toimii palvelimella väliaikaisessa kehitysosoitteessa, kunnes verkkotunnuksen eli domainin liikenne ohjataan Seravon palvelintilaan.

Sivustoympäristöstä löytyvät monipuoliset kehittäjätyökalut valmiiksi asennettuina. Lisäksi käytettävissä on Seravon omia työkaluja työskentelyn helpottamiseksi.

Palvelupakettiin kuuluu WordPressin ytimen, lisäosien ja teemojen päivitykset, jotka on toteutettu Seravon omalla päivitysjärjestelmällä. Seravon oma päivitysjärjestelmä testaa sivuston päivitykset erillisessä varjoympäristössä ennen niiden tekemistä tuotantoympäristöön, jotta päivitykset eivät rikkoisi sivustoa ja aiheuttaisi ongelmia sen toiminnassa.

Kaikkiin Seravon palvelupaketteihin kuuluu automaattiset 30 päivän on-site varmuuskopiot. Varmuuskopiointi suoritetaan kerran vuorokaudessa, pääsääntöisesti yöaikaan. Varmuuskopiot ovat vapaasti asiakkaiden saatavilla, ja sivusto voidaan milloin tahansa palauttaa toimintaan enintään kuukauden takaiseen tilaan. Automaattiset varmuuskopiot eivät kuluta palvelupaketin levytilaa. Myös erillinen off-site-varmuuskopio on olemassa poikkeustilanteiden kuten esimerkiksi palvelinrikon varalta, ja sisältyy palvelun hintaan.

WP Enterprise -palvelupakettiin kuuluu yli 60 GB levytilaa (määrä sovittavissa erikseen).

Palvelupaketin käyttöä seurataan kuukausitasolla HTTP-pyyntömäärien avulla, johon lasketaan sivustoympäristöön päätyvä kaikki verkkoliikenne. HTTP-pyyntömäärien ylittyessä palvelupaketin tasoa voidaan korottaa. WP Enterprise -palvelupaketilla on käytettävissä yli 3 000 000 kuukausittaista HTTP-pyyntöä (määrä sovittavissa erikseen). Kävijäpiikit ovat kuitenkin palvelussa sallittuja. Hetkittäiset liikennepiikit ovat sallittuja, ja pyyntömääriä tarkastellaan kuukausitasolla. Palvelupakettia voidaan tarvittaessa korottaa HTTP-pyyntömäärien ylittyessä toistuvasti.

WP Enterprise -palvelupakettiin kuuluu yli 6000 kuukausittaista SMTP-pyyntöä (määrä sovittavissa erikseen). Seravo käyttää SendGrid-palvelua WordPress-sivustojen sähköpostiliikenteeseen. Palvelun yhteydessä voi käyttää myös muuta SMTP-palvelua niin halutessaan.

WP Enterprise -palvelupaketille voidaan perustaa erillisiä staging- eli varjoympäristöjä esimerkiksi sivuston kehittämistä tai ongelmanselvittelyä varten. Näiden ympäristöjen määrä on sovittavissa asiakaskohtaisesti. Varjoympäristöillä on omat tietokantansa. Varjoympäristöt eivät kuulu automaattisten varmuuskopioiden piiriin, mutta erillisten varmuuskopioiden ottaminen on niissä mahdollista manuaalisesti.

Kaikkiin palvelupaketteihin kuuluu 24/7-valvonta, joka monitoroi sivuston toimintaa ja saatavuutta vuorokauden ympäri. Lisäksi palveluun sisältyy Seravon Tietoturvatakuu. Valvontaväli WP Enterprise -palvelupaketissa on alhaisempi kuin muissa palvelupaketeissa (2 minuuttia), ja tietoturvatutkinnan palvelutaso eli SLA on myös alhaisempi (4 tuntia).

Asiakaspalvelun WordPress-asiantuntijat vastaavat ongelmiin ja tiedusteluihin sähköpostilla, puhelimitse tai seravo.com-sivustolta löytyvässä chatissa arkisin. Soittaminen asiakaspalveluun on maksutonta (pvm/mpm). Öisin ja viikonloppuisin Seravon 24/7-valvonta pitää huolta sivustojen toiminnasta. Asiakaspalveluun kuuluu esimerkiksi palvelun käyttöön liittyvä opastus, domainiin ja DNS:ään liittyvät muutokset tai sivun palauttaminen varmuuskopiosta. 

Laajamittainen ongelmanselvitys tai sivustokehitys kuten koodimuutokset, teeman kehittäminen tai päivitykset sivuston sisältöön eivät kuulu palvelun hintaan. Sivuston kehitystä tukevia töitä voi ostaa Seravolta erikseen laskutettavana asiantuntijatyönä. Laajamittaiset optimoinnit ja vianselvitys ovat puolestaan tilattavissa erikoisasiantuntijatyönä. Kaikki asiantuntijatyöt sovitaan tapauskohtaisesti.

WP Enterprise -palvelupakettiin kuuluu myös oma nimetty yhteyshenkilö eli Account Manager, jolta saa tarvittaessa konsultointiapua sivustoon liittyvien kiireettömien ratkaisujen parissa. Account Manager tekee aika-ajoin sivustolla myös ylimääräisiä tarkistuksia. Kiireellisissä ongelmatilanteissa tulee aina ottaa yhteyttä Seravon asiakaspalveluun, mieluiten sähköpostitse osoitteeseen help@seravo.com.

Lisämaksulliset palvelut

Palvelun hintaan ei kuulu PHP-versiopäivitykset. Seravo tarjoaa työkaluja ja ohjeita PHP-version päivittämiseksi.

Palvelupakettiin kuuluu yhden domainin (sivuston päädomainin) ylläpito. Palvelupakettiin voidaan nimipalvelu- eli DNS-tasolla ohjata lisää domaineja lisämaksusta.

Palvelupaketin rajat ovat sopimusteknisiä, eikä sivuston toimintaa estetä, vaikka rajat hetkellisesti ylittyisivät. Palvelupaketin kokoa on päivitettävä sivuston koon tai liikennemäärien kasvaessa ja resurssinkäytön ollessa yli palvelupaketille asetettujen rajojen. Palvelupaketille asetettuna rajoja, kuten HTTP- tai SMTP-pyyntömääriä ei ole mahdollista räätälöidä yksilöllisesti, mutta erikseen määritellyt lisäpalvelut (levytila, sähköposti, jne) ovat tilattavissa.

Palvelupaketin SMTP-pyynnöt ovat WordPress-sivuston lähettämää sähköpostiliikennettä. Erillisiä sähköpostilaatikoita varten Seravon WP-palvelun yhteydessä voi käyttää erillistä sähköpostipalvelua haluamaltaan palveluntarjoajalta. Myös Seravon kautta on mahdollista hankkia sähköpostipalvelu, tai saada neuvontaa ja suosituksia sähköpostipalveluiden hankkimiseksi.