Seravo viettää Green Fridayta 24.11.2023 ja tukee Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa luontokadon pysäyttämiseksi.
Julkaistu

Ensi viikon perjantaina 24.11.2023 vietetään jälleen Black Fridayta, jolloin yritykset tarjoavat tuotteita ja palveluita alehinnoin. Black Friday ja sitä edeltävä viikko on monelle kaupalle vuoden tärkeintä ja kiireisintä aikaa – niin kivijalkaliikkeille kuin verkkokaupoille.

Seravo tukee Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa

Mikä on Green Friday?

Tänä vuonna Seravolla ei nähdä Black Friday -kampanjaa, vaan vietämme Green Fridayta. Se on Black Fridayn vastapainoksi maailmalla alkunsa saanut konsepti, jonka tarkoitus on kiinnittää huomiota kuluttamiseen ja ekologiseen kestävyyteen Älä osta mitään -päivän tavoin. Green Friday -tekoina yksilöt ja yritykset voivat esimerkiksi tukea hyväntekeväisyyttä, ajatella omia kulutustottumuksiaan tai yksinkertaisesti viettää aikaa luonnossa tai läheisten kanssa. Green Fridayn arvojen keskiössä on antaminen, ei ostaminen.

Seravon Green Friday -kampanja

Haluamme kannustaa muitakin vihreisiin tekoihin. Jokaisesta 24.11.2023 myydyn palvelupaketin hinnasta Seravo lahjoittaa 10 % Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan suomalaisen luontokadon pysäyttämiseksi. Kampanjaan osallistumiseksi palvelumme tilaajien ei tarvitse tehdä mitään – riittää, että tilauslomake on täytetty ja lähetetty perjantain aikana.

Voit myös tehdä yritys- tai yksilölahjoituksen suoraan itse Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla.

Estä luontokato ja auta uhanalaisia lajeja yhdessä Seravon kanssa

Lahjoitamme jokaisesta 24.11.2023 myydyn palvelupaketin hinnasta 10 % Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan.

Luontokato Suomessa

Tiesitkö, että joka yhdeksäs suomalainen laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon? Kolmas ja viimeisin uhanalaisuusarviointi Suomessa tehtiin vuonna 2019. Kaikista uhanalaisista lajeista löydät lisätietoa esimerkiksi Punaisen kirjan verkkopalvelusta. Kaikkia Suomen luonnossa eläviä lajeja ei edes tunneta niin hyvin, että niiden uhanalaisuutta voitaisiin arvioida.

Yhtenä syynä lajien ahdingolle on niille sopivien elinympäristöjen eli luontotyyppien katoaminen. Metsät ovat monelle meistä tärkeitä virkistäytymisen ja harrastamisen ympäristöjä, mutta kaikista Suomessa tavattavista metsätyypeistä peräti 70 % on uhanalaisia.

Esimerkiksi vielä 1950-luvulla Suomessa yleinen hömötiainen on nyt erittäin uhanalainen. Se on riippuvainen vanhojen, luonnontilaisten metsien lahopuista, joihin se rakentaa pesänsä. Lahopuuta ei talousmetsistä löydy, ja sen puute on syynä monen muunkin lajin uhanalaisuuteen: vain 3 % Suomen metsistä on luonnontilaisia. Hömötiaisen katoamista voidaan yrittää estää suojelemalla vanhoja metsiä sekä talousmetsien ennallistamisella.

Willow tit sitting in a tree
Hömötiainen on nykyään erittäin uhanalainen. Kuva: Erik Karits.

Muita luontotyyppejä ovat esimerkiksi suot, niityt ja virtaavat vedet – niillä elävät suokukko, keltaverkkoperhonen ja taimen ovat kaikki uhanalaisia. Lisätietoa näistä luontotyypeistä ja niiden lajeista löydät Suomen luonnonsuojeluliiton Luontokato-sivulta.

Syyskuu vuonna 2023 oli myös mittaushistorian lämpimin, joten huomion kiinnittäminen ilmastonmuutokseen, luontokatoon ja kestäviin valintoihin on tärkeämpää kuin koskaan. SLL:n sivuilla voit myös tutustua luontotekoihin, joita voit tehdä arjessa yksilötasolla tai huomioida yrityksesi toiminnassa.

Vihreä koodi ja optimoitu WordPress

Verkkosivut ovat luonnostaan hyvä tapa vaikuttaa ja jakaa tietoa itselle tärkeistä ja mielenkiintoisista asioista. Kun sivustoja vielä ylläpidetään optimoidusti resursseja tuhlaamatta, vähennetään palvelinkuormaa ja tätä kautta aiheutuvia päästöjä.

Jotta nettisivut toimivat hyvin, tulee kiinnittää huomiota tapaan, jolla ne on toteutettu. Ennen koodin piti toimia nopeasti ja tehokkaasti – nykyään koodi tulisi saada tehokkaaksi, mutta myös resursseja mahdollisimman mielekkäästi ja säästeliäästi käyttäväksi.

Kun palvelinresursseja käytetään viisaasti, minimoidaan samalla energiankulutusta. Siksi Seravo haluaa kannustaa sivustojen omistajia ja kehittäjiä varmistamaan, että sivustot ovat hyvin optimoituja. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että mittaamme palvelupakettien käyttöä HTTP-pyyntömäärien avulla. Ne ovat usein hyvä indikaattori sille, onko sivusto ja sen koodi hyvin optimoitu. Vähemmän turhia HTTP-pyyntöjä tekevä sivusto pärjää mainiosti pienempihintaisella palvelupaketilla.

Asiakaspalvelumme WordPress-asiantuntijat jakavat mielellään ohjeita WordPress-sivuston optimointiin. Blogista löydät myös hyödyllisiä artikkeleita WordPress-optimoinnista ja siinä itse alkuun pääsemiseksi. Seravon WP-palvelussa hostatuille sivustoille teemme sivustojen nopeus- ja suorituskykyoptimointeja myös erillisenä asiantuntijatyönä.

Seravon palvelimet käyttävät uusiutuvaa energiaa

Seravo tuottaa WP-palvelua konesalipalveluilla, jotka käyttävät 100 % vihreää, uusiutuvaa energiaa – tuulta ja vesivoimaa. Uusiutuva energia sinänsä ei itsessään ole hiilineutraalia ja sähkön tuottamisella on myös vaikutuksia ympäristöön, joten yrityksen toimintaa on tärkeää kompensoida myös muilla toimilla: yksittäiseen tekoon tuudittautumisen sijaan on tarkasteltava kokonaiskuvaa.

Wind power turbine in Finland
Seravon konesalipalvelut käyttävät 100 % uusiutuvaa energiaa. Kuva: Kosti Keistinen.

Seravo ja ilmastositoumus

Seravo on mukana Kauppakamarin ilmastositoumuksessa. Osana tätä ilmastositoumusta olemme selvittäneet hiilidioksidipäästöjemme suuruuden, jotta olemme hiilineutraali vuonna 2035 – vaikkakin laskelmiemme mukaan olemme olleet hiilineutraali jo vuodesta 2019 ja hiilinegatiivinen vuodesta 2020 alkaen. Ilmastositoumukseen liityimme kannustaaksemme muitakin yrityksiä liittymään mukaan ja miettimään päästöjään.

Ostimme luonnontilaista suota Ranualta, mikä sai jonkin verran huomiota osakseen vuonna 2020. Seravo omistaa suon edelleen, ja toiveemme on, että voisimme suojella sen. Soissa sijaitsee myös kaksi kolmasosaa Suomen hiilivarastoista. Äärimmäisen uhanalaista suokukkoa on havaittu lähialueella ja monimuotoisuuden säilyttämisen sekä luonnotilaisten alueiden suojelun toivotaankin edistävän lajin elinpiirin laajentumista.

Vuonna 2021 seravolaiset puolestaan istuttivat metsää Tampereella osana yhteisen virkistyspäivän toimintaa. Kasvava puu sitoo itseensä hiilidioksidia ja toimii näin hiilinieluna. “Seravo-metsän” tietoja voit tarkastella tempauksen mahdollistaneen Reforestin sivustolla.

Seravolaisten luontoteot

Pienilläkin asioilla on suuri vaikutus, kun asioita tehdään yhdessä. Työpaikka tarjoaa hyvän mahdollisuuden keskustella tärkeistä asioista muiden kanssa.

Syksyn aikana Seravon toimistotiloissa on kiinnitetty huomiota jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen sekajätteen vähentämiseksi. Vaikka elektroniikka ja vastuullisuus ovat usein vaikea yhdistelmä, pyrimme tekemään kestäviä valintoja esimerkiksi siten, että hankittuja laitteita voi tarvittaessa korjata ja huoltaa.

Halukkaat seravolaiset viettivät lihatonta lokakuuta, siinä missä kasvissyöjämme kokeilivat vegaanista ruokavaliota. Slackiin perustettu kanava tuli jäädäkseen kasvisruokareseptien ja ruokakokemusten jakamista varten!

Lisäksi Seravon työntekijät harrastavat vapaa-ajallaan esimerkiksi luonnonkukkien kasvattamista, vieraskasvilajien kitkemistä, lintujen ja pölyttäjien ruokintaa, linnunpönttöjen ja hyönteishotellien asentamista, nollahukkaruoanlaittoa, ja lajihavaintojen kirjaamista Lajitietokeskukseen. Kierrätys ja esineiden eliniän pidentäminen on myös tärkeää, esimerkiksi vaatteita tai elektroniikkaa korjaamalla. Jos emme ole etätöissä, kuljemme töihin julkisilla kulkuvälineillä. Haluamme kannustaa ja tukea myös muita kestävien valintojen tekemisessä!