Vaikka tekee tinkimättömiä nettipalveluita, ei tarvitse tinkiä ilmastovastuusta. Siksi Seravo virkistäytyi metsää istuttamalla.
Julkaistu
Päivitetty

Mikä saa suomalaisen IT-alan yrityksen jalkautumaan maastoon ja viettämään kokonaisen iltapäivän puita istuttaen? Ainakin virkistyspäivä ja päästökompensaatiot. Näin toimii suomalainen Seravo, jotta yritys voisi kompensoida työntekijöidensä vuotuiset hiilipäästöt.

Maailman nopeimmat WordPress-nettipalvelut tarjoava Seravo on vuosien varrella kompensoinut päästöjään esimerkiksi tekemällä lahjoituksia hiilipörssille ja hankkimalla suometsää hiilinieluksi. Lisäksi yritys pyrkii ostamaan ainoastaan sähköä, joka tuotetaan aiheuttamatta hiilipäästöjä, mutta se ei vielä onnistu kaikissa palvelimien sijaintimaissa. Laajojen toimenpiteidensä ansiosta Seravo on Suomen ensimmäinen IT-yritys, joka on hyväksytty mukaan Keskuskauppakamarin Ilmastositoumukseen.

”Haluamme olla vastuullinen toimija ja pyrkiä toimimaan myös ympäristön kannalta järkevästi. Käytännössä liiketoiminta aiheuttaa aina päästöjä, ja siksi Seravo pyrkii omilla aloitteillaan minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat päästöt – ja kompensoimaan loput. Tällä kertaa päätimme, että yhdistämme virkistyspäivän samaan pakettiin, ja seravolaiset pääsivät istuttamaan puita omin käsin”, Seravon toimitusjohtaja Heikki Ojaniemi sanoo.

Mäntyjä istutettiin Tampereella täyttömaasta rakennetun meluvallin rinteisiin Lielahden liittymän luona. Osalle työntekijöistä puuntaimien istutus oli ennestään tuttua, osa puolestaan pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan, kuinka taimen istuttaminen tapahtuu.

Työ kivikkoisessa rinteessä ja lämpimässä säässä oli toisinaan haastavaa, mutta ennen kaikkea palkitsevaa työtä. “Muutama tunti puiden istuttamista kului kuin siivillä, ja ulkoilma-aktiviteetit tuntuvat todella hyvältä toimistolla puuhaamisen jälkeen. Taimien istutus sujui hyvin organisoidusti”, toteaa Seravon asiakaspalvelusta vastaava Nuutti Toivola.

Istutustempaus kompensoi 450 tonnin hiilidioksidipäästöt

Istutustyötä oli koordinoimassa suomalainen Reforest, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan omaa hiilijalanjälkeään. Reforest laskee päästöt standardien mukaisesti, ohjaa niiden suunnitelmallista vähentämistä ja järjestää jäljelle jäävien päästöjen kompensoinnin kotimaisiin hiilinieluihin.

”Haluamme tehdä päästöjen hallinnasta mahdollisimman konkreettista ja selkeää, jotta yhä useampi yritys osallistuisi ilmaston puolesta tehtävään työhön. Hiilinielun luomisen kaltaisen konkreettisen teon lisäksi tärkeässä roolissa on lisätä näkyvyyttä Seravon kaltaisille yrityksille, jotka systemaattisesti mittaavat ja vähentävät oman toimintansa aiheuttamia päästöjä,” toteaa Reforest Finland Oy:n toimitusjohtaja Atte Borgenström.

Konkreettisena tekona Seravo istutti virkistyspäivän aikana noin 700 puuta. Istutustempauksella hyvitetään hiilidioksidipäästöjä puuston elinkaaren aikaisena hiilidioksidin sidontana. Lisäksi Seravo osti Reforestilta yhden hehtaarin kompensaation: hehtaarille istutetaan lopulta yli 2000 männyntaimea. Näin kompensoidaan yhteensä 450 tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Istutettu metsä lasketaan joskus tulevaisuudessa osaksi Suomen hiilitasetta. Ostetulla, sertifioidulla päästökompensaatiolla varmistetaan, että hyvitys varmasti kompensoi yrityksen päästöjä. “Koska ostimme kompensaatiomme suuruisen päästökiintiön, mikään toinen yritys ei voi käyttää istuttamaamme metsää omien päästöjensä lisäämiseksi”, Heikki Ojaniemi selventää.

Seravon tarvitseman kompensaation laskettu määrä perustuu suomalaisten laskennalliseen keskiarvoon, joka Sitran mukaan on noin 10,3 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Määrä on korkeampi kuin EU:n keskiarvo, reilut 7 tonnia.

Seravo kompensoi työntekijöidensä aiheuttamat yhden vuoden hiilidioksidipäästöt istuttamalla
meluvalliin 700 männyntaimea.

”Haluamme näyttää esimerkkiä muille yrityksille”

Maailmanlaajuisen, puolueettoman vertailun mukaan Seravon ylläpitämät WordPress-julkaisujärjestelmän palvelut ovat maailman nopeimmat. Samalla kun yritys tuottaa tinkimättömän kovatasoisia palveluita, on se perustamisestaan lähtien pitänyt tärkeänä arvona vastuullista toimintaa. Siksi Seravo kantaa vastuuta myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa toimimalla arvojensa mukaisesti.

”Toivomme, että Seravo näyttää muille yrityksille esimerkkiä, ja haastamme muut mukaan. Seravolaiset tuntevat velvollisuutensa ympäristön suhteen: ilman ympäristöä ei ole tulevaisuutta”, Ojaniemi toteaa.

Hän toteaa, että IT-alaa ei ole perinteisesti juuri tunnettu vihreästä ajattelusta. Joidenkin teknisten ratkaisuiden osalta joudutaankin edelleen tyytymään fossiiliseen energiaan. Tämän vuoksi Seravolle on ollut tärkeää kompensoida omien toimiensa ja palveluidensa aiheuttamia päästöjä.

”Nyt yhteinen tekeminen oli koronan tuomien rajoitusten vuoksi tärkeä ja tervetullut lisä työpäivän päätteeksi. Mikäpä olisi parempi tapa viettää kuulas alkukesän päivä kuin edistää tärkeää asiaa työkaverien kesken”, Heikki Ojaniemi sanoo.