Sähkökatkoksien vaikutus viestintäverkkoihin – turvaa tehonsyötön varmistusvaatimuksista

Tampere

Tänään perjantaina 28.10. sähköyhtiö Fingrid Oyj tiedotti sähkön kulutuksen rajoittamisen vaikutuksista teletoimintaan ja viestintäverkkojen toimivuuteen. Voit lukea lisätietoja Kyberturvallisuuskeskuksen sivustolta.

Sähkön niukka saatavuus voi johtaa kiertäviin sähkökatkoksiin ja vaikuttaa myös internetyhteyksien toimintaan. Suomessa varautuminen sähköverkon poikkeustilanteisiin ja tehonsyötön varmistus on omaa luokkaansa: suurimmassa osassa EU:n jäsenmaita ei vastaavia varmistusvaatimuksia tunneta. Pitkien perinteiden ansiosta Suomessa tehonsyötön varmistaminen sähkönsaannin poikkeuksien aikana on erittäin hyvällä tasolla.

Teleyritysten minimivelvoitteet

Teleyrityksille on myös asetettu Traficomin määräys, jossa määritellään minimivelvoitteet mm. tehonsyötölle, laitteiden varmistamiselle ja niiden fyysiselle suojaamiselle. Vaikka viestintäverkot onkin suojattu hyvin satunnaisten sähkökatkojen varalta, voivat vaikutukset heijastua myös viestintäpalveluihin Suomessa, mikäli katkot pitkittyvät tai ovat toistuvia. 

Lue lisää: Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista (finlex.fi)

Traficomin määräyksessä viestintäverkon laitteet on lajiteltu luokkiin 1–5 niiden tärkeyden mukaan. Tärkeysluokka määräytyy kokonaisarviona usean eri tekijän perusteella: mitä tärkeämpi laite tai komponentti, sitä pidempään sen tulee toimia häiriötilanteen aikana. Ensisijaisesti määräyksellä pyritään turvaamaan peruspalvelut ja hätätilanteiden viestiliikenne. Esimerkiksi mobiiliyhteydet voivat hidastua siirryttäessä käyttämään 4G- ja 5G-yhteyksien sijaan 2G- ja 3G-tekniikoita. Tällöin puhelut toimivat, mutta tiedonsiirrosta tulee mobiiliverkossa normaalia hitaampaa.

Miten sähkökatko vaikuttaa verkkoyhteyksiin?

Verkkosivuston toiminta voidaan kiteyttää infrastruktuurin kannalta kolmeen osaan: konesalien palvelimet (joilla sivustot sijaitsevat), siirtoyhteydet (teleoperaattorin laitteet) – ja viimeisimpänä verkkoyhteys saapuu esimerkiksi valokuitua pitkin taloyhtiöihin. Siinä missä palvelimet ja siirtoyhteydet ovat varmennettuja vähintään akuin tai varavoimageneraattorein, kotitalouksilla ja taloyhtiöillä ei yleensä ole varavirtajärjestelmiä käytössä. Kun sähkönsaanti kodeissa keskeytyy, ei internetyhteyttäkään ole saatavilla. Sivuston toiminnan kannalta sähkönsaantiin liittyvät ongelmat yhteyksiin heijastuvat siis ensisijaisesti taloyhtiöihin, vaikka sivusto onkin edelleen palvelimella saatavilla.

Palvelinten osalta sähkön saatavuuden ongelmiin on siis varauduttu hyvin WP-palvelussa: kaikissa Seravon palvelinsaleissa on huolehdittu järjestelyistä pidempienkin sähkökatkojen varalta, ja siirtoyhteydet on myös varmistettu.

Photo by Robin Pierre on Unsplash

Huolettaako sähköpula?

Me Seravolla teemme kaikkemme, jotta sivustosi toimisi mahdollisimman hyvin. Mikäli sivustosi toiminta askarruttaa ja haluat keskustella sen tavoitettavuudesta sähköpulan alla, ota yhteyttä meihin sähköpostilla, help@seravo.com.

Yleisiä tietoja sähkön saatavuudesta, sen vinkkejä sen säästämiseen ja tarkempia tietoja sähkönjakelun rajoittamisesta löydät Fingrid Oyj:n sivustolta.