Multisiteen mahtuu nyt enemmän

WordPress network

Mikä on multisite?

Seravon WP-palvelussa on mahdollista käyttää WordPress network -ominaisuutta, eli tuttavallisemmin multisiteä. Tällöin yksi WordPress-asennus voi sisältää useamman sivuston, jotka toimivat samassa sijainnissa, mutta kuitenkin toisistaan erillään. Sivustosta voidaan tehdä multisite, mikäli käytössä on WP Corporate tai WP Enterprise -palvelupaketti.

Tähän saakka Seravon WP-palvelussa on ollut mahdollista ylläpitää 5 sivuston multisite-sivustoja, mutta nyt yhdessä network-asennuksessa sallittujen alisivustojen määrä nousee kymmeneen. Näin kaikki WP Corporate ja WP Enterprise -sivustojen asiakkaat saavat ylläpitää network-asennuksessa enintään 10 alisivuston multisiteä, ellei muusta ole erikseen sovittu. Palvelupakettien HTTP-pyyntöjen enimmäismäärät puolestaan pysyvät ennallaan.

Miten tehdään multisite?

Miten WordPress-asennuksesta saadaan multisite? Onko sivustollasi käytössä joko WP Corporate tai WP Enterprise -palvelupaketti, ja haluat tehdä sivustostasi multisiten, mutta network-ominaisuutta ei ole vielä aktivoitu? Voit ottaa yhteyttä Seravon asiantuntijoihin, niin teemme WordPressiin networkin tarvitsemat muutokset osana asiakaspalvelua.

Multisiteen sopivat esimerkiksi yrityksen aluekohtaiset sivustot, kampanjasivustot tai brändisivustot.

Mikäli sivustollasi on tällä hetkellä käytössä jokin pienemmistä palvelupaketeistamme (WP Mini, WP Pro tai WP Business), otathan tällöinkin yhteyttä asiakaspalveluumme palvelupaketin tason muuttamiseksi. Palvelupakettia päivittämällä saat network-asennuksen pikimmiten käyttöösi!

Millaisille sivustoille multisite sopii?

Multisite eli WordPressin network-asennus sopii sivustoille, mikäli sivustojen sisällöt liittyvät läheisesti toisiinsa. Tällainen käyttötarkoitus voi olla esimerkiksi yrityksen aluekohtaiset sivustot, kampanjasivustot tai brändisivustot. Mikäli toisistaan erilliset sivustot käyttävät esimerkiksi samaa teemaa ja resursseja, on multisite tällöin hyvä vaihtoehto.

Emme suosittele toisiinsa liittymättömien sivustojen yhdistämistä multisiteksi – siihen WordPress-networkia ei ole alunperin suunniteltu. Esimerkiksi eri sivustojen erilaiset tekniset vaatimukset voivat koitua esteeksi niiden yhdistämiseen “saman katon alle”, sillä multisitessä kaikki sivustot jakavat mm. WordPressin ytimen version.

Multisitea ei tarvita myöskään välttämättä sivuston kääntämiseen eri kielelle. Mikäli on tarkoitus tehdä sivustosta monikielinen, on kieliversiointiin usein helpompaa käyttää siihen erityisesti tarkoitettua lisäosaa, kuten esimerkiksi Polylangia.

Kannattaa myös pitää mielessä, että kaikki multisiten alisivustot käyttävät samoja resursseja, ja niillä on käytössä yksi, yhteinen tietokanta. Jos multisitessä yksi sivusto käyttää paljon resursseja, heijastuu tällainen rasite muidenkin samasta multisitestä löytyvien alisivustojen toimintaan.

Erityyppiset multisitet: alihakemistot ja alidomainit

Network-asennus eli multisite voidaan määritellä toimimaan joko alidomaineilla tai alihakemistoilla. Valinta vaikuttaa siihen, millaisella URL-rakenteella sivusto lähtökohtaisesti toimii. Kuvitellaan, että seravo.com olisi multisite:

  • Alidomainrakenne: alisivusto.seravo.com
  • Alihakemistorakenne: seravo.com/alisivusto

Jos tarkoitus on, että networkin sivustot toimivat jokainen omalla domainillaan, on tällöin suositeltavampaa valita multisitelle alidomainrakenne – vaikkakin myös alihakemistotyyppisellä multisitellä voidaan alisivustot mäpätä toimimaan eri domaineilla. Ohjeet verkkotunnusten määrittämiseen multisitessä löydät Seravon Tietopankista.

Sivustojen yhdistäminen multisiteksi

Miten siirretään sivustot multisiteen? Jos tarkoitus on tehdä useasta erillisestä WordPress-sivustosta yksi multisite, tulee näiden eri sivustojen tiedot vielä tuoda samaan WordPress-asennukseen. Kun ensin on varmistettu, että sivuston WordPress-asennus on muutettu network-tyyppiseksi, on siis jäljellä vielä sivustojen datan yhdistäminen multisiteen.

Voit tilata sivustojen siirron Seravolta muutaman tunnin erikseen veloitettavana asiantuntijatyönä. Tarkempi aika-arvio työlle riippuu siirrettävien sivustojen määrästä. Vaihtoehtoisesti voit halutessasi tehdä siirron itse Seravon Tietopankista löytyvien ohjeiden avulla. Huomioithan kuitenkin, että siirtoon tarvitaan erillinen lisäosa.

WordPress network
Multisiten eli WordPress network -asennuksen ohjausnäkymä on hieman erilainen tavanomaiseen WordPressiin verrattuna.

Multisite SEO – vinkkejä WordPress networkin hakukoneoptimointiin

Multisite voidaan siis asettaa toimimaan joko alihakemistoissa tai alidomaineissa. Alisivustot voidaan määritellä toimimaan myös kokonaan erillisissä domaineissa, mikäli tarvis. Multisitestä elää kuitenkin sellainen uskomus, että se on vaikea optimoida hakukoneille. Millainen WordPress multisite siis on hakukoneiden silmissä? Onko SEO:n kannalta väliä, kummanlainen rakenne sivustolle valitaan?

Hakukoneista ainakin Google osaa tunnistaa eri sivustokokonaisuudet hyvin, vaikka se ei varsinaisesti tutki, toimivatko sivustot WordPressin network-asennuksessa vai ei. Kannattaa siis pitää mielessä, että Google penkoo sivustojen domaineja ja osoiterakenteita, eikä niinkään nuuski niiden taustaratkaisuja.

Tärkeintä olisi miettiä, mikä sivusto (ja domain) toimii multisiten pääsivustona, ja miten eri kieliversiot on toteutettu. Hyvänä lähtökohtana multisiten hakukoneoptimointiin voisikin siis pitää sitä, että kokonaisuus on harkittu ja mielekäs, ja palvelee käyttötarkoitusta.

Multisite, jonka alisivustot toimivat eri domaineilla voi olla houkutteleva ratkaisu SEO-näkökulmasta, mutta tällöin kannattaa varoa duplikaattisisältöä –  eli huolehtia siitä, että jokaiselta alisivustolta löytyvä sisältö on tarpeeksi uniikkia. Sama pätee tietysti siinäkin tapauksessa, että multisiten eri sivustot toimivat alidomaineissa.

Hakukoneoptimointia WordPressille

Niin kuin minkä tahansa sivuston, myös WordPressin hakukoneoptiminnissa kannattaa huolehtia siitä, että sisältö on yleisesti laadukkaalla tasolla. Varmista, että esimerkiksi yrityksesi yhteystiedot ovat sivustollasi ajan tasalla ja hyvin muotoiltu. Pääasia on, ettet vaikuta tietoja piilottelevalta ja siksi epämääräiseltä ja epäluotettavalta hakukoneiden silmissä.

Yleisiä vinkkejä ja tarkempaa asiantuntemusta WordPress-sivuston hakukoneoptimointiin liittyen löydät WP-palvelun kumppaneilta. Seravon WP-palvelun kumppanihakemistossa voit etsiä apua hakukoneoptimointiin – tai mihin tahansa muuhun sisältöpuolen seikkaan – rajaamalla potentiaalisia kumppaneita osaamisalueen mukaan.

Haluatko oppia lisää hakukoneoptimoinnista? Kumppaneistamme esimerkiksi Karhu Helsinki tarjoaa hakukoneoptimointia. Myös Luuptekin WP-oppaasta tai Suomen Digimarkkinoinnin sivuilta löydät käytännön vinkkejä, joilla pääset alkuun WordPress-sivustosi hakukoneoptimoinnissa!