Publiserad

En ny analys som gjorts av Google och använder data från Chrome UX datasets-mätningar med tid till första byte (TTFB) från verkliga användare, visar att hastigheten på webbplatser som driftas av Seravo var i genomsnitt bättre än för de traditionella branschledarna i WordPress-ekosystem.

Andelen webbplatser med TTFB under 200 millisekunder (grön) är mycket högre hos Seravo än konkurrenter. Även andelen långsamma webbplatser (röd) är lägre hos Seravo.

Tid till första byte

TTFB mäts som tiden från början av webbläsarförfrågan fram till den tidpunkt då webbläsaren mottar den första byten av svaret från servern. Den innehåller nätverksinställningstid (SSL, DNS, TCP) samt server-rendering.

När det gäller WordPress-webbplatser inkluderar detta nummer också tiden som används av WordPress-koden (PHP), databasen och filsystemet tills den kan tillhandahålla den HTML-produktion som den producerar. TTFB är ett bra sätt för att uppskatta hur snabbt WordPress är, eftersom den inte innehåller delar som CSS, JavaScript och laddning av andra resurser.

Du kan testa TTFB på din webbplats med hjälp av webbläsarens utvecklarkonsol (vanligtvis öppnas den genom att trycka F12) eller använda en onlinetjänst som Webpagetest.org.

Chrome UX datasetstudie

Webbläsaren Chrome samlar in viss anonymiserad data om hur riktiga webbläsare, med riktiga användare där ute laddar webbsidor. TTFB är en av de samlade mätvärdena. Detta dataset är tillgängligt för Chrome-utvecklare så att de kan få insikt i prestandafrågor från verkligheten och lära sig saker som leder till snabbare webbläsare och snabbare laddning av webbplatser.

Google-anställda Rick Viscomi använde dessa data för att ta fram statistik om hur snabbt olika innehållshanteringssystem är i genomsnitt. Han tittade också på variationen av WordPress TTFB-hastigheter bland utvalda webbhotell.

Såsom ses i diagrammet nedan finns det tyvärr många långsamma WordPress-webbplatser där ute, och hastighet är ett generellt problem för många.

Tid till första byte för olika innehållshanteringssystem. WordPress är längst till vänster.

Observera att dessa data inte speglar hur snabbt eller långsamt CMS:en verkligen är, men det visar vad TTFB är som uppmätts av Chrome-användare i genomsnitt. På ett visst sätt är värdet mer verkligt än standard tester. Å andra sidan bör man också överväga att eftersom TTFB testas från användare av Chrome, innefattar TTFB också latensen mellan servern och användaren som är oberoende av någon av de tekniska lösningarna som gjorts hos webbhotellen.

TTFB har traditionellt uppmätts standardmässigt i testlabb, så det som gör det här datasetet unikt är att det speglar de realtidssvarstider som Chrome-användare upplever när de navigerar på webben.

Rick Viscomi, Google

Observera att datasetet för CrUX bara innehåller de mest besökta webbplatserna i världen. Därför finns endast 400 platser av Seravo i analysen istället för alla våra 3000 + webbplatser. Analysen är emellertid fortfarande tillräckligt stort för att vara statistiskt giltigt.

Seravo är hängivna kring prestanda

Vi har byggt vår serverinfrastruktur från grunden för att tillhandahålla snabbast möjliga WordPress-upplevelse för våra kunder. Med inbyggd HTTP-caching och automatisk skalning i alla våra paket, möjliggör vi snabba WordPress-webbplatser för alla.

Kolla in alla våra funktioner för att lära dig mer om vår drift och förvaltning!