Äkta

WordPress-experter som hjälper dig

Vi finns här för dig när du behöver oss – även när du ännu inte vet att du behöver oss. På Seravo får du stöd av ett team av experter som kan WordPress utan och innan! Som vår kund kommer du inte att vara ensam med din webbplats. Varje anställd på Seravo är WordPress-expert, eller kommer snart att bli det med hjälp av våra mer erfarna experter!

Övervakad WordPress, 24/7

Med några minuters mellanrum kontrollerar Seravos 24/7-övervakning funktionaliteten på varje webbplats i vår tjänst. Personalen som arbetar med Seravos övervakning åtgärdar alla problem som kan åtgärdas av Seravo. Vi meddelar dig om ytterligare åtgärder behövs för att lösa ett akut problem!

Vi strävar efter att din webbplats ska vara tillgänglig 99,9% av tiden, även under underhållsavbrott. Även om ett problem upptäcks på din webbplats kommer vår 24/7-övervakning att få din WordPress-webbplats att fungera igen så snabbt som möjligt. Fokusera på det som är viktigt och låt oss ta hand om din WordPress-webbplats! Du kan alltid kontrollera statusen för våra servrar på status.seravo.com för aktuell information.

Förutom den ständiga 24/7-övervakningen av WordPress-webbplatser övervakar vi också aktivt utvecklingen av WordPress-ekosystemet, Linux-distributioner och Internet-teknik. Detta gör att vi i förväg vet vad som är nytt och vilka förändringar som förväntas. På så sätt kan vi förbereda oss för våra kunder och i de flesta fall kan vi undvika obehagliga överraskningar helt och hållet!

Snabb och kostnadsfri kundtjänst

Seravo erbjuder en kundtjänst där hela personalen kan WordPress! Vår kundtjänst i Tammerfors (i Finland) består av WordPress-experter som hjälper, ger råd och vägleder dig gratis i alla dina WordPress-relaterade frågor. Vi hjälper dig snabbt och du behöver inte vänta i flera dagar på svar för att lösa ett akut problem. Vi är väl förtrogna med funktionerna och begreppen i WordPress.

Vi hjälper dig och gör mycket mer än konventionella hostingleverantörer. Till exempel återställer vi din webbplats från en säkerhetskopia eller gör ändringar i DNS-poster för din räkning utan kostnad. Vi tar inte ut några oväntade extraavgifter och det är alltid gratis att kontakta vår kundtjänst! Hos oss betalar du inget extra för att hålla din webbplats igång.

WordPress Consulting and Expert Services

Behöver du hjälp med WordPress-databasen eller Nginx-servern? Behöver din webbplats optimering eller hjälp med utveckling? Om din WordPress-webbplats har ett knepigare problem som kräver djupgående felsökning kan du låta Seravos WordPress-experter göra jobbet åt dig som en tilläggstjänst. Kolla också in våra andra tilläggstjänster, som Security Hardening eller Pre-Check, när du vill se till att din webbplats säkerhet är på topp eller när du förväntar dig en topp i trafiken på din webbplats.

Dokumentation för gör-det-själv-entusiaster

Vill du hellre göra eller lära dig att göra saker själv? Med Seravos hjälp är det möjligt! Vi tillhandahåller en kunskapsbas och utvecklardokumentation så att du kan få ut det mesta av att underhålla din webbplats själv om du behöver.

På Seravos blogg hittar du också många tips om hur du kan underhålla din webbplats, till exempel optimering och säkerhet.

Förinstallerad programvara och verktyg för utvecklare

Seravos paketer inkluderar också separata staging-miljöer (”shadows”) som gör felsökning eller utveckling av en ny webbplats enkel och smidig. Skuggorna gör att du kan testa webbplatsens redigeringar och ändringar i ett tillstånd som är så nära produktionsanvändning som möjligt.

Förutom den förinstallerade Bedrock-baserade WordPress och säkra SSH/SFTP-anslutningar erbjuder Seravo många verktyg och riktlinjer för utvecklare.

Dessutom tillhandahåller Seravos miljö många kommandoradsverktyg för att göra ditt arbete och underhåll enklare, till exempel säkerhetskopiering och databashantering, HTTP-cachetestning, svag lösenordsskanning, loggövervakning, PHP-hastighets- och belastningstestning, e-postleveransbarhetstester och mycket mer! Kolla in alla verktyg och kommandon i Seravos utvecklardokumentation.

Vår tjänst är snabb att driftsätta – det tar mindre än en timme från projektstart att ha utvecklingsmiljön och versionskontrollen på plats, varefter det verkliga arbetet kan börja. Tidsbesparingen ger våra utvecklarkunder en ekonomisk fördel som är ännu större än det utmärkta värdet för pengarna i vår tjänst.

Fördelar för Seravos partners

Seravo samarbetar med webbutvecklare och digital- och marknadsföringsbyråer, och vi är välkända bland kunder och partners för att göra allt vi kan. Genom åren har vi lärt oss att omvandla vår starka tekniska bakgrund till en tjänst som uppskattas av både professionella kodare och de som ännu inte har fått teknisk erfarenhet.

Vi erbjuder våra partners två olika partnerskapsmodeller. Som Seravos partner kan du vara en referrer – för varje refererad webbplats betalar vi en referral fee två gånger per år. Du kan också bli återförsäljare och få rabatt på våra listpriser och många andra återförsäljarförmåner! Vi rekommenderar också våra partners till våra egna kunder för ett brett spektrum av WordPress-webbplatsutvecklingsbehov.

Seravo har erfarenhet av att vara värd för alla typer av WordPress- och WooCommerce-webbplatser. När du väljer Seravo sparar du tid och resurser och du kan fokusera på det som är viktigast: att utveckla WordPress-webbplatser och onlinetjänster! Vi förser dig med världens snabbaste WordPress-plattform och verktygen som hjälper dig att leverera dina projekt på ett effektivt sätt.

Open Source

Öppen källkod innebär programvara som kan användas, modifieras och distribueras av vem som helst för vilket ändamål som helst. Programvara med öppen källkod utvecklas ofta av expertdrivna grupper och samarbetar på global nivå.

Genom att använda programvara med öppen källkod – t.ex. WordPress – är du aldrig bunden till en enda tjänsteleverantör! Öppen källkod är ofta mer kostnadseffektiv än sluten källkod, och den är också säker tack vare den aktiva gruppen av utvecklare som granskar och åtgärdar källkoden.

Många komponenter i vår tjänst är helt öppen källkod, och programvara som publiceras av Seravo finns på Seravos GitHub. Våra kunder kan till exempel bidra till att förbättra vår WordPress-projektbas, Seravo-plugin eller Seravo-utvecklardokumentation.

WordPress är världens mest populära innehållshanteringssystem och är också baserat på öppen källkod. Vi är en aktiv del av WordPress-communityn genom att publicera WordPress-plugins, göra översättningar och delta i lokala WordPress-träffar och WordCamp-evenemang i Finland och runt om i världen.

Pålitlig Partner

Sedan 2023 har Seravo också varit en Pålitlig Partner. Transparens och ansvarighet är viktigt för Seravo, och vi utför våra uppgifter i enlighet med våra juridiska skyldigheter.