Fakturering

E-fakturering

Nätfakturaadress: 003723920192622
Operatören: Apix Messaging Oy

E-postfakturor

seravo@skannaus.apix.fi

Observera att fakturan måste bifogas som en PDF-fil till e-postmeddelandet och att inga andra bilagor får bifogas. PDF-filen får endast innehålla en faktura.

Skanningstjänst

Seravo Oy
@A52293.etag.fi@
PL 1000
00781 HELSINKI

Observera att inget annat material än fakturor och deras skanningsbara bilagor får skickas till skanningtjänstadressen.