Tämä dokumentti Seravo Oy:n (”Seravo”, ”me”) yksityisyyskäytäntöjä henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Tämä tietosuojailmoitus koskee sinua, jos jokin seuraavista pätee:

  • Olet Seravon suora asiakas
  • Olet rekisteröitynyt käyttäjä millään Seravo Oy:n verkkosivulla
  • Olet vierailija millään Seravo Oy:n verkkosivulla


Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Seravo Oy
Y-tunnus: 2392019-2
Paikka: Tampere, Suomi
Sähköposti: info@seravo.com
Puhelin: +358 44 777 0020

Seravo Oy noudattaa Suomen Henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR, 2016/679) tai muuta sovellettavaa ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Käsitellyt henkilötiedot

Keräämme kahdenlaista dataa käyttäjistämme: käyttäjädataa ja teknistä dataa.

Käyttäjädataa kerätään käyttäjästä kolmessa skenaariossa: 1) Ostat palveluita Seravolta, 2) Olet rekisteröitynyt yhdelle Seravon verkkosivuista tai 3) Olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämiselle ja käsittelylle. Tyypillisimmässä tapauksessa keräämme perushenkilötietoja (kuten esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Mikäli edustat itseäsi luonnollisena henkilönä yrityksen sijaan, seuraavat lisätiedot kerätään: 1) henkilötunnus, 2) laskutusosoite.

Teknistä dataa kerätään kun vierailet yhdellä Seravon verkkosivuista. Kerätyt henkilötiedot ovat tyypillistä verkkopalvelimen lokidataa (kuten esimerkiksi ip-osoite, verkkoselain ja vierailtu verkkosivu). Emme käytä teknistä dataa kenenkään käyttäjän tunnistamiseen ja/tai yksilöimiseen, ellei jokin seuraavista toteudu:

  • meillä on laillinen velvollisuus yksilöidä tai tunnistaa käyttäjä
  • meillä on vahvoja todisteita siitä, että käyttäjä on saanut tai yrittänyt saada luvattoman pääsyn järjestelmiimme, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, verkkosivuihin tai palvelimiin.

Evästeet

Käytämme kolmannen osapuolen palvelua Google Analyticsiä kerätäksemme käyttäjistä tietoa ja yksityiskohtia käyttäjien käyttäytymismalleista sivustoillamme. Käsittelemme dataa kerätäksemme tietoja, kuten vierailijamäärät eri sivuilla sivustoillamme. Emme yksilöi tai yritä tunnistaa käyttäjiä tämän datan avulla, emmekä myönnä Googlellekkaan lupaa tehdä niin.

Käytämme evästeitä erinäisiin tarkoituksiin, kuten Google Analyticsin toimintaan ja Zendesk Chatin toimintaan.

EMME KERÄÄ henkilötietoja, joista paljastuisi henkilön rodullinen tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai filosofisia uskomuksia, tieto ammattiliittoon kuulumisesta, geneettistä dataa, biometristä dataa henkilön tunnistamiseen, terveydentilaa kuvaavaa dataa tai seksuaalisuutta tai seksielämää koskevaa dataa.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeutukset

Tarkoitukset

Seravolla on monia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle. Seravo käsittelee henkilötietoja ylläpitääkseen suhteitaan asiakkaisiinsa, ohjatakseen ja valvoakseen maksuja ja siirtoja, hallitakseen ja kehittääkseen asiakaspalveluaan, suojellakseen asiakkaitaan ja täyttääkseen oikeudellisia velvoitteita.

Ennen kaikkea käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme palveluita asiakkaillemme. Esimerkiksi käsittelemme tilanteelle olennaisia henkilötietoja kun asiakas ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta asiakkaan kokemus olisi parempi. Tämä toiminto suoritetaan aina Seravon työntekijän toimesta. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Lailliset oikeutukset

Käsittelemme käyttäjädataa täyttämään sopimuksellisen velvollisuutemme palveluntarjoajana asiakkaillemme.

Joissain tapauksissa käyttäjiltä saatetaan pyytää suostumusta heidän henkilötietojensa käsittelyyn. Tällaisessa tapauksessa käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Prosessoimme teknistä dataa suojellaksemme meidän ja meidän käyttäjiemme henkilötietoja ja immateriaalioikeuksia ja valvoaksemme laittomia toimia (kuten tietovuotoja ja -murtoja).

Säilytysaika

Käyttäjädataa säilytetään niin kauan, kuin vähintään yksi seuraavista toteutuu:

  • Seravon ja käyttäjän välillä on olemassa oleva asiakas-toimittajasuhde
  • Käyttäjä on rekisteröitynyt Seravon verkkosivuille
  • Seravolla on laillinen velvollisuus säilyttää dataa

Teknistä dataa säilytetään oletuksena 90 päivää.

Käyttäjien oikeudet

Oikeus henkilötietoihin pääsyyn

Käyttäjällä on oikeus saada omat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ilman kohtuutonta viivettä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittelyn laillisena oikeutuksena on käyttäjän suostumus, on käyttäjällä oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa palveluihin, joita Seravo toimittää käyttäjälle.

Oikeus tietojen korjaamiseen

Käyttäjällä on oikeus saada puuttuva tai virheellinen henkilötieto hänestä täydennetyksi tai korjatuksi.

Oikeus tietojen poistamiseen

Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista. Tällaisen pyynnön yhteydessä poistamme käyttäjää koskevat tiedot poislukien ne tiedot, joihin Seravolla on laillinen oikeus pitää (esimerkiksi laskutustiedot, mikäli laskut ovat maksamatta). Vastaamme pyyntöihin ilman kohtuutonta viivettä. Kaikkien henkilötietojen poistaminen saattaa vaikuttaa kykyymme tarjota palvelujamme käyttäjälle.

Oikeus käsittelyn vastustamiseen

Mikäli Seravolla ei ole laillista oikeutta käsitellä henkilötietoja, voi käyttäjä vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Tällaisessa tapauksessa Seravo lopettaa käyttäjän henkilötietojen käsittelyn ja poistaa kyseiset henkilötiedot. Kaikkien henkilötietojen poistaminen saattaa vaikuttaa kykyymme tarjota palvelujamme käyttäjälle.

Oikeus datan siirtämiseen

Käytäjällä on oikeus saada pyytäessään omat henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ilman kohtuutonta viivettä. Käyttäjällä on oikeus siirtää tämä data muualle vapaasti.

Miten käyttää oikeuksia?

Ylläolevia oikeuksia voi käyttää lähettämällä Seravolle sähköpostia osoitteeseen, joka on listattu yllä ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot”-kohdassa. Ole hyvä, ja toimita seuraavat tiedot itsestäsi: koko nimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi (mikäli sovellettavissa), puhelinnumero. Saatamme kysyä lisätietoja sinulta varmistuaksemme henkilöllisyydestänne ja varmistaaksemme, että meidän toimemme vastaavat pyyntöänne.