Publiserad
Uppdaterad

Seravo räddar torvmark från skövling och blir koldioxidnegativt

  • Seravo köper 260 hektar våtmark och skyddar den från torvbrytning
  • Området som ägs av Seravo binder kol från atmosfären motsvarande cirka 775 ton CO2 per år, vilket är upp till 55 gånger mer drivhusgaser än de utsläpp företagets verksamhet orsakar
  • Webbhotellet fortsätter att investera i modern och energieffektiv teknik

Seravo är ett nordiskt webbhotell som erbjuder sina tjänster till företag över hela världen. Bland kunderna finns många välkända företag och organisationer, såsom statliga webbplatser och en rad politiska partier både i Finland och i andra länder.

Seravo is passionate about the environment

Ända från starten år 2011 har Seravo engagerat sig mycket för miljön. Nu, när företaget börjat växa även internationellt, vill det föregå med gott exempel och visa vad olika företag kan göra för att motarbeta klimatkrisen.

Som land har Finland satt målet att hela landets ekonomi totalt ska bli koldioxidneutral senast år 2035. På motsvarande sätt siktar EU på att bli klimatneutralt till år 2050. Detta mål är kärnpunkten i Europas ”gröna given” och ligger i linje med EU:s åtagande för miljöåtgärder enligt Parisavtalet.

Seravo utmanar sitt hemland Finland och hela EU genom att som företag klara samma mål 15 år före Finland och 30 år före schemat för Europa. Seravo blev koldioxidneutralt år 2019.

Men företaget låter sig inte nöja med det. Det ambitiösa målet var redan från början att bli koldioxidnegativt. Därför behövdes fler åtgärder. Och från år 2020 har Seravo lyckats med detta och kan nu garantera alla sina kunder att de inte behöver oroa sig för utsläpp av koldioxid från webbplatser som körs hos dem.

Vi kräver av våra samarbetspartners som driver datacenter att de använder förnyelsebara energikällor.

Otto Kekäläinen, Seravo

– Vi arbetar med detta på alla fronter. Vi kräver till exempel av de datacenter vi samarbetar med att de ska använda energi från förnyelsebara källor. Vi uppmanar till miljötänkande och miljövänlig affärsverksamhet, såsom distansarbete och användning av kollektivtrafik. Trots detta finns det vissa delar av vår verksamhet som fortfarande ger upphov till koldioxidutsläpp, och för den delen använder vi kompensationsmetoder. Det har vi gjort bland annat genom bidrag till olika projekt, såsom Hiilipörssi, som skyddar våtmarker och drivs av Finlands naturskyddsförbund. Nu har vi gått ett steg längre och investerat direkt i våtmarker för att skydda dem från verksamhet som innebär stor risk att mänskligheten inte klarar att hålla temperaturhöjningen inom högst 2°C. Vi arbetar på att begränsa temperaturhöjningen till högst 1,5 °C, i linje med Parisavtalet, säger Seravos vd Otto Kekäläinen.

Otto Kekäläinen and Mikko Saari
Otto Kekäläinen (till vänster) samtalar med en kund på Seravos kontor i Tammerfors.

– Företag brukar investera i fastigheter för sin ekonomiska vinning (genom att sälja vidare eller hyra ut), fortsätter Kekäläinen. Även om detta projekt inte ger oss någon direkt ekonomisk vinst så känner vi att vår avkastning från detta är ännu större. Fördelarna vi uppnår med detta är till nytta inte bara för vårt företag, utan för vårt land, för EU och för hela vår planet. Vi vill gå i bräschen för ett nytt sätt att tänka, eftersom en stabil grund är viktigast av allt: Vi är tvungna att ta hand om vårt land och vår natur samtidigt som vi bygger vidare på vår affärsverksamhet.

Skyddar torvmark från att förstöras

Seravo har köpt sumpmark i Ranua, som ligger lite söder om Polcirkeln, i närheten av Rovaniemi. Finska Lappland har rik flora och fauna. Överlag ger torvmossar livsrum åt en lång rad ryggradslösa djur, bland annat många fjärilsarter. (I Finlands finns det dessutom många utrotningshotade arter.)

Sankmarkerna Seravo har köpt ligger i Ranua. I dessa orörda våtmarker växer det också mycket hjortron.

Torven som används tillverkning av torvmull för trädgårdsbruk utvinns huvudsakligen från just sådana torvmyrar som finns på de 260 hektar skog Seravo har köpt. Marken köptes från ett bolag vars huvudverksamhet är just tillverkning av torvmull. Även om det bolaget hävdar att de gått över till miljövänligare drift påverkar deras intensiva torvbrytning klimatet, samtidigt som deras verksamhet bryter ned värdefulla ekosystem.

Nu är den marken skyddad från förstörelse, eftersom dess uppgift inför framtiden nu är att fungera som koldioxidsänka och framför allt fortsätta att utgöra en fristad för djur och växter, däribland några utrotningshotade djurarter.

Myrar är mycket viktiga koldioxidsänkor

Forskare är överlag överens om att våtmarker är extremt effektiva vad det gäller att binda koldioxid ur atmosfären och konvertera den till levande växter och mark med högt innehåll av kol. Enligt Ramsar Scientific och Technical Review Panel beräknar man att våtmarker lagrar 35 % av jordens kolbestånd, trots att de endast täcker 9 % av planetens yta.

Mänskligheten tvingas att betala ett alltför högt pris om vi stör våtmarkerna, eftersom de utgör naturens effektivaste kollager. Just därför är det så viktigt att investera i naturliga, orörda våtmarker, som den i Ranua, som var på väg att ruineras genom torvproduktion, men nu alltså har räddats av Seravo.

Ett miljövänligt webbhotell

Seravos viktigaste miljömål är fortfarande att minimera energiförbrukningen genom att investera i så modern och energieffektiv teknik som möjligt. Och för den el vi ändå förbrukar satsar vi på att begränsa frisättningen av drivshusgaser genom att huvudsakligen använda förnyelsebar energi.

– Vi här på Seravo är inte bara tekniska experter som håller din webbplats igång och driftar den. Vi är samtidigt en del av samhället och invånare på vår gemensamma planet, säger Kekäläinen om vikten av miljötänkande och det bredare ansvaret för företaget han driver.

Framtiden är full av ständiga utmaningar

Seravo planerar att investera i forskning kring hur vår värld skulle påverkas om alla webbhotell överallt börjar använda förnyelsebar energi.

När vi surfar på mobilen tänker vi inte alltid på hur mycket energi som förbrukas i olika serverrum och att allt som sker i bakgrunden för att webbplatsen ska fungera kan ha en betydande miljöpåverkan.

”Vi anser att snabbhet är det nya sättet att vara miljövänliga …”

Otto Kekäläinen, Seravo

– Just därför strävar vi efter att göra innovationer på alla områden. Vi anser att ”snabbhet” är det nya sättet att vara miljövänliga. Därför investerar vi kraftigt i olika tekniska lösningar som kan optimera snabbheten hos webbplatser, eftersom de i slutänden överlag då förbrukar mindre energi, säger Kekäläinen.

Från koldioxidneutralt till koldioxidnegativt

Seravo har stött Finlands Naturskyddsförbund via olika program för koldioxidkompensation, såsom Hiilipörssi. Vår senaste investering i Ranua skedde genom ett direkt markköp för att rädda naturen från skövling.

Enligt beräkningar vi gjort med stöd från miljöexperter binder marken som Seravo nu äger motsvarande cirka 775 ton CO2 per år, upp till 55 gånger mer växthusgaser än affärsverksamheten genererar.

– Du som är kund hos Seravo bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Seravo är nu koldioxidnegativt som företag. Vi investerar i energieffektiva lösningar. Alla nya kunders webbplatser placeras i datacenter som drivs med förnyelsebar energi. Kort uttryckt – om du är kund hos Seravo behöver du inte oroa dig för några koldioxidutsläpp från dina webbplatser, säger webbhotellets grundare och vd.

Please accept cookies statistics, marketing to see this content

Hur ser framtiden ut för Seravo?

Seravo förstår mycket väl att det som ett ganska litet företag har begränsade möjligheter att på egen hand påverka klimatet. Men man hoppas kunna inspirera andra att följa deras exempel.

– Vi tänker fortsätta med våra ansträngningar. Vi planerar att också investera i utbildning för företag om vilken miljöpåverkan deras webbplatser har. Den kanske inte är så stor, men den finns. Vi vill påverka företag att gå över till miljövänliga webbhotell som ställer upp för vår miljö och vår framtid, avslutar Kekäläinen.

Seravos vd, Otto Kekäläinen genomför en presentation på företagets huvudkontor i Tammerfors

Seravo tänker investera i miljöforskning för att skapa mer kunskap om hur webben och driften av internet påverkar miljön, och även utarbeta informationsstöd till miljöorganisationer som arbetar med klimatkrisen.

Original inlägg på engelska: https://seravo.com/blog/seravo-saves-peatland-from-destruction-and-becomes-carbon-negative/