Publiserad
Uppdaterad

WP-CLI är ett mycket bra verktyg som vi även använder kraftigt på Seravo och om du är en utvecklare hoppas vi att du gör det också. Version 2.3 är en mindre uppdatering men med några fina förbättringar och vi deltog faktiskt också med ett bidrag för att göra jämförelser av wp i18n makepot filer skapade på olika operativsystem bättre.

Nytt kommando ’media fix-orientation

Kanske har du lagt märke till att bilder som ser OK ut på din kamera eller smartphone inte har rätt orientering när de laddas upp till WordPress. Detta beror på att orienteringen är inställd som EXIF-data som inte respekteras när de laddas upp till WordPress. Naturligtvis är detta något som skulle vara trevligt att ha löst i WordPress-core och det finns faktiskt ett 9-år gammal Trac-ärende om detta. Tills detta är löst finns det nu ett nytt kommando, media fix-orientation, som läser denna EXIF-data och tillämpar dem korrekt på dina bilder.

Wildcard-stöd för parametern ’–skip-tables

Kommandot search-replace är förmodligen ett kommando som du använder ganska ofta, och det har nu en ny ytterligare funktion. Flaggan --skip-tables kan nu använda wildcards för att hoppa över en grupp av tabeller, som kan vara användbart till exempel när du vill hoppa över tabeller i ett plugin som börjar med ett prefix. 

Bättre jämförelser med ’wp i18n makepot’

Vi utvecklar och underhåller våra egna webbplatser på Seravo. Ett ärende skapades den 12 juli i ett av våra privata GitHub-repo med titeln ”Investigate why .pot file generation makes ugly diffs”. Vi märkte att  uppdaterade pot och po-filer – filformat som är mycket bekanta för alla som har arbetat med WordPress-översättningar – resulterade i så kallade “fula” diffar, även efter mycket små förändringar. Detta gjorde det svårt att överblicka ändringar i dessa filer och därför också mycket svårt för någon att granska några av dessa ändringar.

Ett exempel på en så kallad ”ful” diff, även om det fåtal faktiska ändringar så var diffen för stor för att GitHub skulle visa den automatiskt.

Efter en del utredning blev det tydligt att orsaken till detta är att kommandot wp i18n makepot förlitar sig på ordningen filerna returneras av filsystemet, och olika filsystemimplementeringar på olika operativsystem för utvecklare returnerar filerna i en godtycklig ordning.

Min kollega Leo skapade ett ärende om detta i WP-CLI-repo och tillhandahöll senare också en Pull Request som innehöll den relativt lilla förändringen för att lösa problemet med ett åtföljande test som verifierade lösningen. Inom några veckor gick det från ett ärende i vårt interna GitHub-repo till en accepterad Pull Request och sedan som en del av v2.3-releasen – ett bra exempel på hur open source bör fungera.

Fortsätt läsa

För att lära dig mer om alla ändringar i releasen så läs WP-CLI 2.3 release notes och som alltid är WP CLI-dokumentationen är en bra resurs för att lära dig mer om alla tillgängliga kommandon.

Tillgängligt för alla Seravo-kunder

Vi har redan börjat rulla ut detta till alla våra kunder och den nya versionen är naturligtvis standard för alla nya installationer. Om du är nyfiken på andra utvecklarverktyg som finns tillgängliga, läs mer på vår WordPress Developer Documentation.