Säkert

Säkra WordPress

Vi tillhandahåller en skräddarsydd plattform för din WordPress-webbplats, byggd från grunden med en rigorös och holistisk inställning till säkerhet. För oss är säkerhet inte bara ett illusoriskt begrepp, utan en integrerad del av varje servicepaket på Seravo. Konsekvenserna av ett dataintrång kan vara allvarliga för ditt företag – vi tar verkligen hand om din webbplats säkerhet. Du behöver inte betala extra för bästa möjliga säkerhet! Seravo erbjuder bästa möjliga WordPress-underhåll och vår säkerhet är i toppklass.

Datasäkerhet utan extra kostnad

Seravos WP-tjänst erbjuder inte bara serverutrymme, utan i första hand hosting av WordPress-webbplatser. Säkerheten är en viktig del av underhållet och vi förbättrar ständigt säkerheten i tjänsten.

Vår tjänst är byggd specifikt med WordPress i åtanke, vilket innebär att du inte behöver göra något speciellt i WordPress för att dra nytta av till exempel effektiv cachelagring. Och tack vare samma säkerhetsprincip behövs det inte heller något separat säkerhetsplugin för Seravos WP-tjänst. Faktum är att det inte ens rekommenderas att installera dem, eftersom även dessa tillägg kan innehålla sårbarheter eller i värsta fall sakta ner din webbplats!

Testade uppdateringar för WordPress

WordPress-säkerheten påverkas särskilt om webbplatsen inte aktivt underhålls eller uppdateras. Uppdateringar bör omfatta både WordPress-kärnan och plugins och teman. Säkerhetsproblem börjar vanligtvis med föråldrade plugins, vilket är anledningen till att WordPress-underhållet bör göras på ett bra sätt.

Vid uppdatering av WordPress och dess plug-ins finns det ofta en risk att något går sönder, t.ex. att webbplatsens innehåll inte laddas och visas korrekt efter en uppdatering. Seravos uppdateringar inkluderar funktionstestning, vilket håller din webbplatsdata säker utan att bryta din webbplats.

Uppdateringarna testas först i en backup-miljö för att säkerställa att din WordPress-webbplats inte kommer att gå sönder till följd av uppdateringen. Kritiska säkerhetsuppdateringar utförs alltid utan dröjsmål. För att testa funktionaliteten på din webbplats använder vi vårt egenutvecklade virtuella webbläsarsystem Headless Chrome, som loggar in på WordPress och surfar på din webbplats. Testerna upptäcker PHP- och JavaScript-fel, CSS-fel och HTTPS-varningar.

Uppdateringsprocessen omfattar även visuella regressionstester för att upptäcka eventuella väsentliga förändringar av webbplatsens layout. Utvecklarna kan också skräddarsy funktionstestet för varje enskild webbplats, t.ex. för en affärskritisk funktion.

Inget system kan helt eliminera problem med uppdateringar, men Seravos sätt att göra uppdateringar minskar antalet potentiella problem avsevärt. Som kund hos Seravo har du betydligt mindre att oroa dig för när det gäller WordPress-uppdateringar och tillgängligheten på din webbplats.

Det är viktigt för Seravo att din webbplats alltid är igång, och vår övervakning kommer att ta itu med eventuella felsituationer. För att hålla din webbplats igång tvingar vi inte fram uppdateringar som sannolikt kommer att förstöra din webbplats. Detta inkluderar till exempel många större uppdateringar av WordPress-kärnan. Du kan alltid kontakta vårt supportteam för att kontrollera statusen för uppdateringar av din webbplats!

Seravo Säkerhetsgaranti och säkerhetsskanningar

Varje webbplats som Seravo är värd för skannas dagligen efter säkerhetsbrister. Skanningarna säkerställer att ingen skadlig kod hittas på webbplatsen. Om en säkerhetsöverträdelse upptäcks på en webbplats rapporterar vi resultaten till webbplatsägaren.

Det bästa beviset på att vi bryr oss om säkerheten för de webbplatser som finns på Seravos WP-tjänst är Seravos säkerhetsgaranti: om din webbplats hackas medan den finns på vår tjänst, trots skydd och regelbundna uppdateringar, kommer Seravo att rensa din webbplats från skadlig kod och få den att fungera igen gratis! Din webbplats kan också tillfälligt stängas av för att förhindra ytterligare skada på ditt företag i händelse av ett dataintrång.

Säkerhetsuppdateringar för WordPress

Det största säkerhetshotet mot alla WordPress-webbplatser är automatiserade nätverksattacker som bygger på utnyttjande av allmänt kända säkerhetsbrister. Det bästa sättet att skydda sig mot attacker är att aktivt uppdatera WordPress och dess plugins.

Seravos testade och regelbundna uppdateringar säkerställer att din webbplats inte går sönder på grund av uppdateringar. Vår tjänst säkerställer också att kritiska säkerhetsuppdateringar alltid installeras på webbplatser utan dröjsmål, separat från andra uppdateringar.

Säkra anslutningar och certifikat som standard

På Seravos WP-tjänst har alla kundwebbplatser SSL- eller HTTPS-säkerhet som en kostnadsfri standardfunktion. SSL/TLS-certifikatet aktiveras när domänen omdirigeras till Seravo.

Vi ser också till att HTTPS-säkerheten är korrekt installerad och inte kan brytas på grund av föråldrade algoritmer eller liknande skäl. Förutom säkerheten förbättrar HTTPS-säkerheten också webbplatsens hastighet och sökmotorns synlighet.

Andra serveranslutningar (SSH/SFTP) är också alltid krypterade och skyddade av starka lösenord, och inga osäkra anslutningar är tillgängliga.

Bästa tillgänglighet och skalbarhet för WordPress

Seravos WP-tjänst har en unik serverarkitektur baserad på serverkluster. Detta gör att din WordPress-webbplats kan serveras till dina besökare av flera servrar, vilket innebär att din webbplats inte är beroende av en enda server. Vi lovar 99,9% upptid, inklusive underhållsnedtid, för varje webbplats som Seravo underhåller.

Med Seravos WP-tjänst har din webbplats domän inte en enda IP-adress, utan flera. I händelse av ett fel kommer de andra servrarna som är i drift automatiskt att fortsätta att betjäna webbplatsen. Tack vare vår teknik kan en enda webbplats också uppleva betydande trafiktoppar utan någon synlig nedgång.

Med Seravo är din webbplats inte begränsad av CPU- eller minnesbegränsningar, utan varje webbplats på vår tjänst har bästa möjliga prestanda. I vår prislista definieras trafikkvoter för varje tjänstepaket. I händelse av en tillfällig trafikökning över gränsen gör vi inte som många andra leverantörer – vi stänger inte webbplatsen eller skickar oväntade extra avgifter. Oavbruten och snabb drift av din WordPress-webbplats är vårt mål under alla omständigheter!

Serverrum med hög kvalitet

Seravo levererar WP-tjänsten med hjälp av både egna servrar och virtuella servrar från de bästa molnleverantörerna i branschen, vilket ger den bästa grunden för att leverera tjänsten. Vi utför unika optimeringar på hårdvaru- och Linux-kärnnivå för att leverera den snabbaste WordPress-hostingen i världen! Våra kraftfulla servrar och skalbara tjänster säkerställer att din WordPress-webbplats alltid körs så snabbt och bra som möjligt.

Alla teknikrum som vi använder i Finland uppfyller de krav på telekommunikationssäkerhet som definieras av Transport- och kommunikationsverket i Finland. Våra serverrum är utrustade med effektiv luftkonditionering, inbrottsskydd och passerkontroll dygnet runt, automatiska brandlarm och en robust UPS med batteribackup som filtrerar bort eventuella störningar från elnätet. En generator garanterar elförsörjningen även vid längre strömavbrott. Utrustningen är placerad i låsta apparatskåp med begränsad och kontrollerad åtkomst.

För att säkerställa tillförlitligheten delas nätverksanslutningarna mellan minst två olika IP-transittjänster. BGP4-routning säkerställer att ett fel i en operatörs anslutning till omvärlden inte orsakar ett avbrott i serverutrymmet, utan fortsätter som normalt. För att säkerställa att din WordPress-webbplats alltid körs med bästa möjliga hastighet övervakar vi aktivt belastningen på våra internetanslutningar. Vi har alltid tillräckligt med kapacitet i reserv för att säkerställa att det inte finns några problem även under topptider.

Våra utländska serverkluster är placerade i tillförlitliga globala datacenter, som har samma beredskap för störningar som de finska datacenter vi använder. Andra tjänster som vi använder, t.ex. e-postservrar och DNS-servrar, replikeras och distribueras också över olika nätverk och serverhallar.

Säkerhetshärdning och ytterligare säkerhetstjänster

Seravos kundtjänst och säkerhetsexperter kan ge dig råd om hur du ytterligare kan förbättra säkerheten på din webbplats. Om säkerheten på din webbplats är kritisk för dess drift erbjuder vi också en Security Hardening-tjänst som hjälper dig att avgöra hur du bäst kan skärpa WordPress-säkerheten.