Registerbeskrivning enligt 10§ och 24§ i personuppgiftslagen (523/1999).

Registerförare

Seravo Oy (VAT-nummer FI23920192)
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere

wordpress@seravo.fi
044 777 0020

Registeransvarig

Otto Kekäläinen

Registrets namn

Seravo Oy:s kundregister

Motivering för registerinnehav

Seravo Oy upprätthåller ett register över kunderna, dvs. de aktörer som beställt WP-tjänstens servicepaket eller använder andra av Seravo Oy erbjudna tjänster, varvid ett avtal upprättas mellan kunden och Seravo Oy.

Seravos kunder är företag eller sammanslutningar varvid informationen i registret är data om organisationen eller representanterna.

Syftet med registret

Syftet med registret är upprätthålla Seravo Oy: s kundregister samt arkivering och bearbetning av kundernas beställningar samt skötsel av kundrelationen. Personuppgifterna hanteras inom de av personuppgiftslagen tillåtna gränserna.

Registret innehåll

Kundregistret innehåller följande information:

  • Företagets namn
  • FO-nummer eller motsvarande
  • Postadress
  • Faktureringsadress
  • Företagskontaktens och eventuellt en eller flera av de anställdas eller utomstående partners (till exempel tekniska utvecklares)
  • för- och efternamn
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • webbplatsernas loggdata

Alla uppgifter i registret är väsentliga för producerandet av Seravos tjänster. Seravo samlar inte in några kunddata, som inte har något direkt samband med produktionen av tjänsterna.

Användning av informationen i registret

Registerdata används främst för leverans av kundens beställning och för produktionen av Seravos tjänster. Data behövs till exempel för att registrera domännamn, informera om eventuella serviceavbrott och störningar samt för övrig kontakt med kunden angående produktionen av tjänster. Registerdata används därtill för fakturering och eventuella inkasseringsåtgärder.

Dessutom kan information på kundens begäran skickas till Seravos samarbetspartner för att producera de tjänster som kunden beställt, exempelvis e-postboxar eller motsvarande. Kundregisterdata kan också användas för marknadsföringsändamål.

Webbplatsernas loggdata används för att upprätthålla datasäkerheten och för att korrigera eventuella felaktigheter i produktion av tjänsterna samt för fakturering.

Kakor (cookies)

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder våra webbsidor. En kaka används för att vi kan känna igen en återkommande besökare, fast utan att kunna identifiera dig eller din dator.

Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga kakor att lagras, men du kommer inte heller kunna använda delar av våra sidor.

Tillgång till och överföring av data

Endast Seravo Oy:s personal samt den av Seravo anlitade revisionsbyrån har tillgång till Seravos kundregister. Alla som kommer åt uppgifterna i registret har undertecknat ett sekretessavtal och använder data endast för de ändamål som anges i detta dokument.

Dessutom har kundregisterprogrammets programutvecklare och upprätthållare tillgång till kundregistret.

Registret finns på krypterade servrar. Stark kryptering används vid uppkoppling.

Endast Seravo Oy använder kundregisterdata och det överlämnas inte till en tredje part, utom till den del som bokförings-, fakturerings- och inkasseringsförfaranden sköts av Seravo Oy:s serviceleverantörer. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen utan att kunden uttryckligen bett om det eller om kunden finns utanför Europeiska unionen.

Lagring av data

Kundregisterdata lagras endast så länge som registerändamålet och produktionen av kundens tjänster kräver det. För att uppfylla bokföringsplikten lagras kundregisterdata i minst 10 år.

Justering av data

Det data som finns i kundregistret uppdateras utan dröjsmål på kundens begäran eller när det annars upptäcks felaktigheter. Kunderna vid Seravos WP-tjänst kan uppdatera sina kontaktpersoners e-postadresser själv i användarkontrollgränssnittet eller genom att meddela om förändringar till kundservicen.