Testade uppdateringar

Egenskap

Regelbundna uppdateringar ingår i alla paket

Alla våra paket för webbhotell och underhåll inkluderar regelbundna uppdateringar av WordPress, tillägg och teman. Utdaterad programvara är generellt ett säkerhetproblem, därför är det viktigt att hålla allting uppdaterat hela tiden. Seravo ser till att din webbplats hela tiden är säker.

Sinnesro för våra kunder

Det är inte ovanligt att den som äger en webbplats undviker att uppdatera webbplatsen eftersom de är rädda för att uppdateringen kan göra att webbplatsen slutar fungera. Även mindre uppdateringar, såsom en uppdatering av ett tillägg, kan leda till att vissa funktioner slutar fungera. Seravos kunder behöver inte oroa sig för sådana ”biverkningar” tack vare att våra uppdateringar även omfattar ingående testning.

Det finns inget hundraprocentigt säkert system för att eliminera alla möjliga problem kring uppdateringar. Men vår lösning minskar kraftigt de potentiella problemen. Ännu viktigare är att Seravo tar ansvar för att hålla webbplatsen igång så att kunderna kan koncentrera sig på det som är viktigt för dem, nämligen att sköta den egna affärsverksamheten. 

Uppdateringar testas i en skuggkopia

Seravo uppdaterar regelbundet webbplatsen och i varje uppdatering utförs följande steg:

  1. Webbplatsens funktion testas innan uppdateringsprocessen inleds för att säkerställa att webbplatsen inte innehåller några fel redan från början.
  2. En skuggkopia av den ”skarpa” webbplatsen skapas.
  3. Mindre uppdateringar utförs först mot skuggkopian, t.ex. att uppdatera WordPress självt från 4.9.8 till 4.9.9 eller ett tillägg från version 1.1 till 1.2. Efter uppdateringen testas skuggkopian för att kontrollera att allting fungerar som det ska och att webbplatsen ser exakt likadan ut som tidigare.
  4. Om några problem upptäcks avbryts uppdateringarna och ett nytt försök att genomföra processen görs senare. De flesta problemen blir lösta efter ett tag när nya versioner av tilläggen publiceras.
  5. Om inga problem hittas kommer samma mindre uppdateringar att utföras på den skarpa webbplatsen.
  6. När de mindre uppdateringarna har genomförts med lyckat resultat kommer samma steg att vidtas för eventuella tillgängliga större uppdateringar, såsom att uppdatera WordPress från 4.9.8 till 5.0.3 eller ett tillägg från version 1.1 till 2.0.

Det är mycket större sannolikhet att uppdateringen innebär oönskade förändringar om avståndet mellan versionsnumren är stort. Tack vare att vi utför mindre och större uppdateringar separat från varandra kan vi säkerställa att åtminstone mindre uppdateringar utförs, även om vi inte lyckas utföra de större uppdateringarna.

A graph of tested WordPress updates by Seravo
Seravos sätt att hantera uppdateringsprocessen i WordPress.

Omfattande tester gör att webbplatsen fortsätter fungera

Vi testar våra kunders webbplatser med vårt eget testverktyg som bygger på Codeception och ”headless” Chrome. Testet hittar bland annat fel i PHP, CSS och JavaScript samt varningar avseende HTTPS. Vidare utför processen visuella regressionstester som kan hjälpa till att upptäcka möjliga förändringar av webbplatsens utseende.

Comparison of screenshots in the Seravo admin panel
Visuell jämförelse av olika statusar i adminpanelen i WordPress.

Vi berättar för dig om uppdateringar kräver förändringar

Det bör påpekas att det i Seravos paket inte ingår någon specifik utveckling kopplat till webbplatsen. Om vi märker ett problem som allvarligt skadar funktionen hos en webbplats och gör att webbplatsen inte kan uppdateras kommer vi att informera webbplatsens ägare så att de kan fatta beslut om hur de vill göra för att lösa problemet. Ibland är den enklaste lösningen att helt enkelt radera ett gammalt tillägg som inte används eller att göra några smärre justeringar i temat som används. Det är ofta en god idé att be om hjälp från samma utvecklare som skapade temat eller webbplatsen från början.

Det går att få information om uppdateringar i realtid genom att konfigurera ett webhook till Slack via Seravo-tillägget i WordPress adminpanel. För kontroll av vilka uppdateringar som genomförts tidigare så för vi en logg över dem i update.log, som går att nå via adminpanelen i WordPress eller SSH.

Vi uppdaterar även teman och tillägg

Seravo utför alla uppdateringar med hjälp av verktyget WP-CLI. Vi uppdaterar allt som går att uppdatera på det sättet, inklusive eventuella betalda tillägg som vår kund kanske använder, under förutsättning att de har angett sina licensnycklar korrekt och att uppdateringen går att genomföra med hjälp av kommandot wp plugin update.

Säkerhetsuppdateringar

Det är naturligt att programvaror hela tiden utvecklas. Regelbundna uppdateringar är inte bara en smart åtgärd, utan en nödvändighet, i synnerhet med tanke på säkerhetsuppdateringar. Seravo ser till att både WordPress självt och tillägg uppdateras omedelbart när en sårbarhet hittas. Till exempel uppdaterades Seravos kunders WordPress till 4.9.9 och 5.0.1 inom mindre än 24 timmar efter att de släpptes.

Seravo informerar om viktiga uppdateringar löpande via Twitter-kontot @Seravo. Mer information om våra säkerhetsåtgärder finns också på vår sida om säkerhet.

Vi låter våra kunder bestämma

Uppdateringar är en standardfunktion i alla Seravos paket för att säkerställa säkerheten och funktionen hos våra kunders webbplatser. Men ibland förekommer situationer där en kund vill ha full kontroll över uppdateringarna. Då kan kunden välja att tacka nej till Seravos uppdateringar.

Men om något absolut måste uppdateras för att en kunds webbplats ska vara säker kommer Seravo att ta hand om detta även om kunden har valt att inaktivera de uppdateringar Seravo utför.

Om kunden önskar att Seravo ska sköta alla uppdateringar överlag, men ibland vill förhindra att ett visst tillägg uppdateras är den enklaste lösningen för detta att ändra tilläggets versionsnummer till ett högt tal. Då kommer Seravos uppdateringssystem att utgå från att det inte finns några uppdateringar tillgängliga och därmed inte ens försöka att uppdatera det.

Utvecklare kan skriva sina egna tester

Utöver att vi kör våra egna tester som en del av uppdateringsprocessen, kör vi även tester som kunderna skrivit själva. För att säkerställa funktionen i de allra viktigaste affärsprocesserna kan kunderna utveckla egna, anpassade tester som för användning på deras webbplats. Mer information om hur ni utvecklar dess tester finns i Seravos dokumentation för utvecklare. Ett annat alternativ är att anlita våra experter för att skriva anpassade tester som tas fram specifikt för er webbplats.

Har du tröttnat på att webbplatsen slutar fungera efter en uppdatering? Ge dig själv sinnesro och säkerställ webbplatsens funktion genom att utnyttja Seravos premiumtjänster och förvaltning.

Förvaltning, drift och support – allt du behöver för WordPress.

Vi tar hand om säkerhet, hastighet och uppdateringar så att ni kan fokusera på er verksamhet i lugn och ro.

 

Beställ nu