Skalbart för alla behov

Egenskap

Vår skalbara plattform passar för alla storlekar: bland våra kunder finns allt från bloggare till nätbutiker med global räckvidd. Vi säljer funktionalitet, snarare än gigabytes och gigahertz. Det är därför prissättningen för våra paket utgår från antalet besökare. En sak vi aldrig kommer att göra är att begränsa trafiken till er webbplats, inte ens om den skulle få ett överraskande stort inflöde av besökare.

Vi gör det även mycket enkelt att uppgradera ditt paket om webbplatsens växande popularitet över tiden skulle visa sig vara mer permanent. Samma sak gäller om du skulle behöva ytterligare funktionalitet, t.ex. e-handelsfunktioner.

Unik serverarkitektur

Seravos webbhotellstjänst för WordPress har en unik serverarkitektur som bygger på våra serverkluster. På detta sätt kan flera servrar hantera våra kunders webbplatser samtidigt, och ett fel på någon av dem kommer inte att påverka webbplatsens prestanda.

Det är av samma anledning som domänerna för Seravos kunder har flera olika IP-adresser. Om en enstaka server skulle sluta fungera kommer andra servrar automatiskt att ta över så att webbplatserna fortsätter att fungera smidigt.

Seravos teknik innebär också att webbplatser kan ta emot plötsliga och kraftiga ökningar i inkommande trafik utan att webbplatsens prestanda påverkas. Trafiktoppen kanske kan bestå av miljoner användare utan att webbplatsen blir långsammare.

Vårt senaste blogginlägg var en omedelbar framgång – bara på Reddit delades den 155 000 gånger. Seravos servrar verkade inte ha någonting alls emot trafikökningen.

Pasi Kovanen, Vincit

Trafikbegränsningarna för varje paket anges i vår prislista. Men vi stänger inte ned webbplatser eller skickar extra fakturor för den ytterligare trafiken om en trafiktopp skulle inträffa, något som många typiska webbhotell gör. I stället ser vi till att webbplatserna fortsätter att fungera bra och kan hantera fortsatta ökningar av antalet besökare. 

Vi strävar efter att våra kunders webbplatser ska fortsätta att fungera utan avbrott i alla lägen.

Datacenter med hög kvalitet

Alla datacenter hos Seravo uppfyller säkerhetsreglerna från Finska Kommunikationsverket (FICORA).

Datacentren har högpresterande luftkonditionering, inbrottslarm, åtkomstkontroll dygnet runt, automatiska brandlarm och UPS-säkrad kraftmatning som förhindrar möjliga avbrott på grund problem i det allmänna elnätet. Vidare finns det elgeneratorer som garanterar driften även under längre strömavbrott. All utrustning skyddas av lås för att förhindra otillåten åtkomst.

Dessutom har Seravo servrar utanför Finlands gränser. De finns i tillförlitliga datacenter som drivs av trovärdiga globala operatörer, och har samma säkerhetsanordningar som våra datacenter i Finland.

Internetförbindelser fördelas över åtminstone två olika tjänster för IP-transitering för att skydda driftsäkerheten. Routing via det standardiserade gateway-protokollet BPG4 säkerställer att något fel i en operatörs förbindelse inte leder till avbrott. För att säkerställa att våra kunders tjänster alltid fungerar så bra som möjligt övervakar vi belastningen på internetförbindelsen. Det finns alltid tillräckligt mycket fri kapacitet för att allt ska fungera normalt även i oväntade lägen.

Även Seravos övriga tjänster, såsom servrar för e-post och DNS har redundans och är fördelade över olika nätverk, datacenter och servrar.

Egen maskinvara och molntjänster

Vi tillhandahåller våra tjänster både med hjälp av egna servrar och via virtuella servrar från branschens bästa leverantörer av molntjänster.

Huvuddelen av vår kapacitet använder vår egen maskinvara. Detta är vår medvetna strategi, som ger oss möjlighet att göra optimeringar av maskinvara och i Linux-kärnan, som i annat fall inte vore möjliga. Det är tack vare detta vi kan erbjuda en av världens snabbaste WordPress-tjänster.

Har du tröttnat på att din tjänsteleverantör inte klarar av att skala upp till era behov? Säkerställ funktionen hos er webbplats även under trafiktoppar genom att välja premiumtjänsterna från Seravo för webbhotell och underhåll.

Förvaltning, drift och support – allt du behöver för WordPress.

Vi tar hand om säkerhet, hastighet och uppdateringar så att ni kan fokusera på er verksamhet i lugn och ro.

 

Beställ nu